Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1981
Ludność wiejska zatrudniona w zakładach przemysłowych

Autorzy: Konrad (red.) Bajan
Data publikacji całości:1981
Liczba stron:3 (177-179)