Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1981

Rok wydania:1981

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Turystyka wyjazdowa mieszkańców województwa szczecińskiego do NRD w latach 1972-1978

16 (5-20) Bolesław Klepajczuk Więcej
2.

Rozwój i znaczenie przygranicznej wymiany towarowej z NRD dla rynku województwa szczecińskiego

19 (21-39) Marek Czajkowski Więcej
3.

Kształtowanie się indywidualnych zakupów turystów polskich w przygranicznych obszarach NRD

17 (41-57) Janusz Radomski Więcej
4.

Kierunki i zasady zmian systemu płac w NRD

11 (59-69) Klemens Piotrowski Więcej
5.

Współpraca kulturalna województwa szczecińskiego z Okręgiem Rostock w latach siedemdziesiątych

15 (71-85) Kazimierz Wasiak Więcej
6.

Miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej NRD

11 (87-97) Aleksandra Smólczyńska Więcej
7.

Kontakty Polska - NRD a obraz Niemiec w opiniach Polaków

13 (99-111) Halina Juzyszyn Więcej
8.

Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej mieszkańców wsi

16 (113-128) Józef Kowalewski Więcej
9.

Przemiany społeczne wsi a atrakcyjność pracy w rolnictwie

19 (129-147) Bogumił Łuczak Więcej
10.

Samorząd wiejski w opiniach rolników

12 (149-160) Andrzej Romanow Więcej
11.

Terenowa gospodarka budżetowa w roku 1981 przez pryzmat woj. szczecińskiego

16 (161-176) Eugeniusz Tegler Więcej
12.

Ludność wiejska zatrudniona w zakładach przemysłowych

3 (177-179) Konrad (red.) Bajan Więcej
13.

Ruch robotniczy na Pomorzu Zachodnim do 1914 r.

4 (179-182) Andrzej Głowacki Więcej
14.

Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 65

2 (182-183) --- Więcej
15.

Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego, od 1975 roku Instytutu Zachodnio-Pomorskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie

4 (185-188) Genowefa Chrapek Więcej