Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1981
Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej mieszkańców wsi

Autorzy: Józef Kowalewski
Rok wydania:1981
Liczba stron:16 (113-128)