Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 37, 2015, nr 3
[recenzja pracy:] Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015, ss. 550

Autorzy: Konrad Wnęk
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Rok wydania:2015
Liczba stron:4 (207-210)
Liczba pobrań ?: 346
Pobierz plik

Plik artykułu