Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
“May God Pickle You”: Intercultural Battle for Words in Polish World War II Recollections
(“Niech cię bóg zakonserwuje” (May God Pickle You) – międzykulturowa bitwa o słowa we wspomnieniach polskich weteranów II wojny światowej)

Autorzy: Joanna Witkowska
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: II wojna światowa polsko-brytyjskie relacje kulturowe komunikacja międzykulturowa literatura wspomnieniowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (173-192)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zanalizowano polsko-brytyjskie relacje kulturowe w czasie II wojny światowej opierając się na literaturze wspomnieniowej autorstwa polskich weteranów. Analiza językowych zmagań Polaków (z których większość nie znała angielskiego) ujęta jest w ramy komunikacji międzykulturowej i pokazuje, że ich brak kompetencji językowych oraz wynikająca z tego nieumiejętność (właściwego) zastosowania funkcji języka wpływała na dynamikę sił (power relations), relacje społeczne i towarzyskie oraz kwestie tożsamościowe, co ostatecznie przyczyniało się do kształtu alianckich relacji wojskowych oraz kulturowej adaptacji Polaków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barker, Chris, Dariusz Galasiński. Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2003.
2.Battistella, Edwin. Bad Language: Are Some Words Better Than Others? Oxford, New York: Oxford University Press, 2005.
3.“Bloody Foreigners”: The Untold Battle of Britain. Written and directed by Carl Hindmarch.
4.Darlow Smithson Productions for Channel 4, first broadcast 29 June 2010.
5.Buchwald, Bernard Karol. Od Wrony do Spitfire’a. Wspomnienia pilota. Poznań: „Comp-Druk”, 1999.
6.Cieśla, Michał. Dzieje języków obcych w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
7.Cook, Tim. “Fighting Words: Canadian Soldiers’ Slang and Swearing in the Great War”. Accessed 02.04.2016. http://www.historyextra.com/warslang.
8.Czerny, Zygmunt. „Ustrój nauczania języków obcych w polskiej szkole średniej”. In: Z problematyki nauczania języków obcych. Wybór artykułów z księgi pamiątkowej i zjazdu neofilologów (1929) i z „Neofilologa” (1930–1939), ed. Antoni Prejbisz, 212-226. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.
9.Domański, Ludwik B. My Flights to Freedom. Wrocław: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń, 2002.
10.Eco, Umberto. A Theory of Semiotcs. Bloomington: Indiana University Press, 1979.
11.Encyklopedia PWN. Accessed 25.05.2016. http://encyklopedia.pwn.pl/.
12.Finch, Geoffrey. How to Study Linguistics: A Guide to Understanding Language.
13.Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2nd ed., 2003.
14.Graeme, Turner. British Cultural Studies: An Introduction. London: Routledge, 2003.
15.Grzegorczykowa, Renata. Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 3rd ed. revised, 1979.
16.Gudykunst, William B. “An Anxiety/Uncertainty Management (AUM) Theory of Strangers’
17.Intercultural Adjustment”. In: Theorising about Intercultural Communication, ed. William B. Gudykunst, 419-458. London, New Delhi: Sage Publications Thousand Oaks, 2005.
18.Gudykunst, William B. Ed. Theorising about Intercultural Communication. London, New Delhi: Sage Publications Thousand Oaks, 2005.
19.Harper, Douglas. Online Etymology Dictionary. Accessed 25.05.2016. http://www.etymonline.com/index.php?term=Liverpool.
20.Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede, Michael Minko. Cultures and Organisations: Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2010.
21.Karnicki, Borys. Marynarski worek wspomnień. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987.
22.Karski, Jan. The Great Powers and Poland. From Versailles to Yalta. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: Rowman & Littlefield, 2014.
23.Kim, Young Yun. “Adapting to a New Culture: An Integrative Communication Theory”. In:
24.Theorising about Intercultural Communication, ed. William B. Gudykunst, 375-400. London, New Delhi: Sage Publications Thousand Oaks, 2005.
25.Król, Wacław. Walczyłem pod niebem Londynu. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.
26.Król, Wacław. W Dywizjonie Poznańskim. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970.
27.Majewski, Adam. Wojna, ludzie i medycyna. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1987.
28.Mason, Emma. “Slang and swear words 'helped soldiers survive the First World War”. Accessed 02.04.2016. http://www.historyextra.com/warslang.
29.Mohr, Melissa. Holy Sh*t: A Brief History of Swearing. Oxford, New York: Oxford University Press, 2013.
30.Olson, Lynne, Stanley Cloud. A Question of Honour. The Kościuszko Squadron: Forgotten
31.Heroes of World War II. New York: Vintage Books, 2003.
32.Prejbisz, Antoni. Ed. Z problematyki nauczania języków obcych. Wybór artykułów z księgi pamiątkowej i zjazdu neofilologów (1929) i z „Neofilologa” (1930–1939). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.
33.Sociolinguistics and Linguistic Anthropology. Accessed 20.05.2016. http://artsandsciences.sc.edu/ling/Concentration-two.
34.Tomaszewski, Wiktor. Na szkockiej ziemi. Wspomnienia wojenne ze służby zdrowia i z Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. Londyn: The White Eagle Press, 1976.
35.Walker, Julian. “Swearing”. Accessed 02.04.2016. https://www.bl.uk/world-war-one/articles/swearing
36.Wasilewski, Antoni. W szkocka kratę. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.
37.Zagajewski, Karol. ”Reakcje uczuciowe przy poznawaniu obcych kultur”. Neofilolog 4 (1938): 221-224.
38.Zamoyski, Adam. The Forgotten Few: The Polish Air Force in World War II. South Yorkshire: Pen & Sword Aviation, 2010.