Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2021.28-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 28 2021
Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka. Studium analityczne Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym

Autorzy: Henryk Wejman ORCID
Instytut Nauk Teologicznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: ufność Bogu duchowość wspólnota życie społeczne społeczeństwo
Rok wydania:2021
Liczba stron:15 (365-379)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było ukazanie wartości postawy zaufania Bogu ze strony człowieka na rzecz jego społecznego zaangażowania się. Bazą źródłową dla tej refleksji stał się Dzienniczek św. siostry Faustyny Kowalskiej. Realizacja tak określonego celu badawczego nie mogła nie rozpocząć się od wskazania źródła ludzkiej postawy zaufania Bogu. Stanowi ją Boża Opatrzność. Dzięki Niej człowiek może wzrastać i się rozwijać. Drugim krokiem refleksji stały się rozważania na temat odpowiedzi człowieka na to Boże udzielanie się. W efekcie analiz Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej wskazano, że tą formą będzie modlitwa oparta na wierze w Jezusa Chrystusa. Analiza Dzienniczka siostry Faustyny wykazała, że im bardziej się ona jednoczyła z Chrystusem w modlitwie, tym ofiarniej chciała służyć bliźnim. Ostatnim krokiem refleksji było ukazanie wartości społecznego przesłania św. siostry Faustyny Kowalskiej, zawartego w jej Dzienniczku. Analizy Dzienniczka, który stanowi bazę jej nauczania, stwarzają podstawę do wyrażenia jednoznacznego wniosku, że siostra Faustyna była nie tylko wierną zakonnicą swojego zgromadzenia, ale także oddaną córką swojego narodu, która dba o jego rozwój i pomyślność. W ten sposób wpisała się w nurt osób, które stają na straży społecznego rozwoju narodu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Galot, Jean. Serce Ojca. Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, 1962.
2.Grygiel, Ludmiła. „W miłosierdziu miary nie masz”. Rozważania nad Dzienniczkiem siostry Faustyny. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 1997.
3.Jan Paweł II. Encyklika o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1982.
4.Jan Paweł II. „Misjonarka Miłości”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 11 (1997): 34.
5.Kosicki, George W. Ufność i miłosierdzie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1994.
6.Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Kraków–Stockbridge–Rzym: Wydawnictwo Diecezjalne, 1981.
7.Kukułka, Tadeusz. „Dzieło stwórcze Boga i Jego opatrzność motywem ufności”. Orędzie Miłosierdzia 41 (2002): 12–13.
8.Machniak, Jan. Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1999.
9.Salij, Jacek. Szukającym drogi. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1984.
10.Siepak, Maria Elżbieta, Nazaria Dłubak. Duchowość świętej Faustyny. Kraków: Wydawnictwo AAsc, 2000.
11.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 811–987. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967.
12.Sodano, Angelo. „Trzeba przyswoić sobie lekcję, jaką pozostawiła światu”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 11 (1997): 34–35.
13.Sopoćko, Michał. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. T. 4. Paryż: Wydawnictwo Naszej Rodziny, 2012.
14.Urbański, Stanisław. Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1997.
15.Wejman, Henryk. „Apostołka miłosierdzia”. Msza Święta 6 (2000): 176–177.
16.Witko, Andrzej. Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2007.
17.Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym, red. Maria Elżbieta Siepak. Kraków–Łagiewniki: Wydawnictwo Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 1993.