Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 28 2021

Rok wydania:2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz naukowiec i duszpasterz

20 (11-30) Tadeusz Ceynowa Więcej
2.

The Book of Judith in the Works of Clement of Alexandria and Origen


(Księga Judyty w dziełach Klemensa z Aleksandrii i Orygenesa)
16 (33-48) Dionisio Candido Więcej
3.

The five Biblical compendia of Johann Jacob Schmidt


(Pięć biblijnych kompendiów Johanna Jacoba Schmidta)
17 (49-65) Adam Drozdek Więcej
4.

Opis stworzenia (Rdz 1,1–2,3): pytanie o potencjalną wcześniejszą wersję i późniejsze suplementy

17 (67-83) Janusz Lemański Więcej
5.

„Eunuchowie ze względu na królestwo niebios”: biblijne podstawy celibatu – analiza literacko-egzegetyczna Mt 19,10–12

21 (85-105) Dawid Napiwodzki Więcej
6.

Zbawcze działanie Jezusa wobec chorych jako fundament ustanowienia sakramentu namaszczenia chorych

18 (109-126) Jacek Froniewski Więcej
7.

Pneumatologiczny wymiar sakramentów uzdrowienia komunii

16 (127-142) Marek Jagodziński Więcej
8.

Teologiczne podstawy miłości w „społecznej krucjacie miłości” kardynała Stefana Wyszyńskiego

15 (143-157) Sylwester Jaśkiewicz Więcej
9.

Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i uświęcenie Najświętszej Maryi Panny

18 (159-176) Bogusław Kochaniewicz Więcej
10.

Krytyka Kościoła – źródła, typy i granice

20 (177-196) Janusz Królikowski Więcej
11.

Czy eutanazja to „dobra śmierć”? Orędzie listu Samaritanus bonus w świetle doświadczeń doktor Elizabeth Kübler-Ross

13 (197-209) Piotr Skiba Więcej
12.

Eschatyczny sens misyjnej działalności Kościoła

19 (211-229) Izabella Smentek Więcej
13.

Benedykta XVI wizja uniwersytetu

35 (231-265) Józef Warzeszak Więcej
14.

Od Munificentissimus Deus do Katechizmu Kościoła Katolickiego – ewolucja dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny na 70-lecie jego ogłoszenia

17 (267-283) Kasandra Witkowska Więcej
15.

Małżeństwo i rozwody w świadomości młodzieży polskiej przełomu XX i XXI wieku w świetle badań socjologicznych

24 (287-310) Józef Baniak Więcej
16.

Dziennikarz sługą prawdy i człowieka

12 (311-322) Adrian Fertacz Więcej
17.

Ontologia fundamentalna i jej analiza „bycia” w ujęciu Heideggera

16 (323-338) Remigiusz Król Więcej
18.

Educating a truthful user of the Internet


(Wychować prawdomównego internautę)
14 (341-354) Adam Bielinowicz Więcej
19.

Poszukiwania i pragnienia młodego człowieka według papieży Benedykta XVI i Franciszka

10 (355-364) Małgorzata Pagacz Więcej
20.

Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka. Studium analityczne Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym

15 (365-379) Henryk Wejman Więcej
21.

Polityka religijna cesarzy Pawła I i Aleksandra I w sprawie Kościoła grecko-unickiego w południowo-zachodnim terytorium Imperium Rosyjskiego

15 (383-397) Viktoria Bilyk Więcej
22.

Cardinal Stefan Wyszynski’s personalist-communitarian concept of the state and the socio-political transformations of Poland in the post-war decades


(Personalistyczno-wspólnotowa koncepcja państwa według kardynała Stefana Wyszyńskiego a przemiany społeczno-ustrojowe w Polsce w dekadach powojennych)
24 (399-422) Ryszard Ficek Więcej
23.

Cenzurowanie organu urzędowego kurii gorzowskiej w latach 1957–1959. Fragment polityki antykościelnej PRL

12 (423-434) Dariusz Śmierzchalski-Wachocz Więcej
24.

Praeceptum dominicale w czasie epidemii. Studium z zakresu języka kościelnego na przykładzie dokumentów biskupów polskich

19 (437-455) Jarosław Łapucha Więcej
25.

Normae substantiales w liście apostolskim papieża Franciszka Vos estis lux mundi w świetle wcześniejszego prawodawstwa powszechnego i polskiego prawa partykularnego

18 (457-474) Dariusz Mazurkiewicz Więcej
26.

Kościół Ducha kontynuacją Wcielenia Chrystusa o. prof. dr. hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, ss. 232

3 (477-479) Paweł Pielka Więcej
27.

Ks. Edward Walewander, Człowiek i książka, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2020, ss. 262

4 (481-484) Adam Romejko Więcej
28.

W służbie wspólnoty Kościoła. Ks. Edward Sienkiewicz i jego dzieło

6 (485-490) Jerzy Szymik Więcej
29.

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Synodalność w życiu i nauczaniu Kościoła, 26 listopada 2019 roku (online)

5 (491-495) Janusz Bujak Więcej
30.

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, Mąż Stanu, Błogosławiony, 7 listopada 2020 roku

4 (497-500) Tadeusz Ceynowa Więcej