Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2021.28-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 28 2021
Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i uświęcenie Najświętszej Maryi Panny

Autorzy: Bogusław Kochaniewicz ORCID
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: św. Bernard z Clairvaux św. Tomasz z Akwinu mariologia Niepokalane Poczęcie List 174
Rok wydania:2021
Liczba stron:18 (159-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł pt. Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i uświęcenie Najświętszej Maryi Panny jest poświęcony kontrowersji wokół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą ujawnił List 174 do kanoników lyońskich napisany przez Cysterskiego Opata. Sformułowane w nim argumenty zostały przyjęte przez św. Tomasza z Akwinu i wykorzystane w debacie teologicznej, wpływając w ten sposób na kształtowanie się stanowiska odnośnie do uświęcenia Maryi u początków Jej ziemskiego życia. Niniejszy przyczynek zwraca uwagę na wpływ Bernarda z Clairvaux na stanowisko Akwinaty w kwestii uświęcenia Dziewicy Maryi, która do tej pory zdawała się być niedostrzegana w literaturze przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Albertus Magnus. „Super III Sententiarum”. W: Albertus Magnus, Opera omnia, red. Adolphe Borgnet. Vol. 28. Parisiis: apud Ludovicum Vivès, 1894.
2.Aperribay, Bernardo. „Fundamentos y caracteres de la mediación, en cuanto a la dispensación de las gracias, segun san Bernardo”. Estudios Marianos 14 (1954): 249–270.
3.Aube, Pierre. Św. Bernard z Clairvaux. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019.
4.Auniord, Jean-Baptiste. „Citeau et Notre Dame”. W: Maria. Études sur la sainte Vierge, red. Henri du Manoir. Vol. II, 579–624. Paris: Beauchesne, 1952.
5.Barré, Henri. „Saint Bernard, docteur marial”. Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis 11, 3–4 (1953): 92–113.
6.Bauer, Johannes. „Lo pseudo-Origene, fonte di san Bernardo nel sermone «De Aquaeductu»”. Marianum 22 (1960): 370–373.
7.Bernard z Clairvaux. „List do kanoników z Lyonu w sprawie Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”. Roczniki Teologiczne 48, 2 (2001): 147–152.
8.Bernardus Clarevallensis. „Epistola ad Canonicos Lugdunenses”. W: Saint Bernard et Notre Dame, red. Bernard Martelet, 234–247, Paris, 1985.
9.Calabuig, Ignazio M. „Les sources patristiques de la pensée mariale de saint Bernard”. Etudes Mariales 54 (1998): 39–95.
10.Calabuig, Ignazio M. „Fonti anzelmiane dei testi mariani di san Bernardo”. W: Figure poetiche e figure teologiche nella mariologia dei secoli XI e XII. Atti del II Convegno mariologico della Fondazione Ezio Franceschini con la collaborazione della Biblioteca Palatina di Parma, 19–20 maggio 2000, red. F. Santi, C.M. Piastra, 109–127. Parma: Edizioni del Galluzzo, Firenze 2004.
11.Canal, José. „La idea de la maternidad espiritual en san Bernardo”. Estudios Marianos 14 (1953): 271–311.
12.De Aldama, José. „Eadmero y san Bernardo”. Ephemerides Mariologicae 10 (1960): 489–498.
13.De Aldama, José. „La devoción de San Bernardo a Nuestra Seňora”. W: De cultu mariano saeculis XII–XIV. Acta Congressus Mariologici Mariani Internationalis Romae Anno 1975 celebrati. Vol. IV, 131–151, Romae: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1980.
14.Delgado, José Varela. „Principios mariologicos de san Bernardo”. Estudios Marianos 14 (1954): 157–186.
15.Duchet-Suchaux, Monique. „La foi de Marie chez saint Bernard”. Études Mariales 52 (1995): 85–98.
16.Flanagan, Mary Raymond. Św. Bernard z Clairvaux. Doścignąć Chrystusa. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2006.
17.Garcia-Corral, Hilario. „San Bernardo en los sermones marianos de santo Tomás de Villanueva”. Estudios Marianos 14 (1954): 313–327.
18.Garrido, Manuel. „Los Santos Padres y la liturgia, usados por san Bernardo en su obra mariológica. Método que sigue”. Estudios Marianos 14 (1954): 119–156.
19.Gąsior, Anna. „Maryjny wzór świętości w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux”. W: Maryja wzór wszelkiej świętości, red. Anna Gąsior, Janusz Królikowski, Piotr Łabuda, 128–135. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2007.
20.Gastaldelli, Ferruccio. „San Bernardo e l’Immacolata Concezione. Le ragioni teologiche della lettera 174”. Analecta Cisterciensia 44 (1988): 190–200.
21.Gastaldelli, Ferruccio. „San Bernardo e l’Immacolata Concezione. Significato storico e teologico della lettera «Ad canonicos Lugdunenses»”. W: Respice stellam. Maria in san Bernardo e nella tradizione cistercense. Atti del Convegno Internazionale, Roma 21–24 ottobre 1991, red. Ignazio M. Calabuig, 111–124. Roma: Edizioni Marianum, 1993.
22.Gastaldelli, Ferruccio. „San Bernardo e l’Immacolata Concezione”. Rivista Cistercense 7 (1990): 159–170.
23.Geenen, Godefridus. „Quare et quo modo S. Bernardus docuit mediationem Beatae Virginis Mariae ad Deum”. W: De cultu mariano saeculis XII-XIV. Acta Congressus Mariologici Mariani Internationalis Romae Anno 1975 celebrati. Vol. IV, 121–129. Romae: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1980.
24.Hontoir, Camille. „Les Cisterciens et l’Immaculée Conception”. Collectanea O.C.R. 16 (1954): 296–304.
25.Hontoir, Camille. „Les Cisterciens et l’Immaculée Conception”. Collectanea O.C.R. 17 (1955): 39–48.
26.Iabłczyński, Emmanuele. „Maria nella gloria. Assunzione e mediazione di grazia in san Bernardo”. W: Respice stellam. Maria in san Bernardo e nella tradizione cisterciense. Atti del Convegno Internazionale. Roma 21–24 ottobre 1991, red. Ignazio M. Calabuig, 143–177, Roma: Edizioni Marianum, 1993.
27.Jelly, Frederic. „The Christocentric Devotion to Mary in Saint Bernard of Clairvaux”. Cister¬cian Studies Quarterly 34 (1999): 89–105.
28.Krupa, Paweł. Une grave querelle. L’Université de Paris, les mendiants et la Conception Immaculée de la Vierge (1387–1390). Warszawa; Instytut Tomistyczny, 2013.
29.Krysiak, Iwona. „Wizja pokory Maryi według św. Bernarda z Clairvaux”. Salvatoris Mater 16, 1–4 (2014): 360–380.
30.Lamy, Marielle. L’Immaculée Conception. Étapes et enjeux d’une controverse au Moyen Âge (XIIe–XVe siècles). Paris: Institut d’Etudes Augustiniennes, 2000.
31.Lassus, Louis-Albert. „Essai sur la mariologie de saint Pierre Damien, precurseur de saint Bernard”. Collectanea Cisterciensia 45 (1983): 37–56.
32.Leclercq, Jean. „Marie Reine dans les sermons de saint Bernard”. Collectanea Cisterciensia 26 (1964): 265–276.
33.Leclercq, Jean. „Saint Bernard et la devotion medievale evers Marie”. Revue d’ascetique et de mystique 30 (1954): 361–375.
34.Leonardi, Claudio. „La mariologia di Bernardo di Clairvaux nelle «Homilie in laudibus Virginis Matris»”. W: Le figure poetiche e figure teologiche nella mariologia dei secoli XI e XII. Atti del II Convegno Mariologico della Fondazione Ezio Franceschini con la collaborazione della Biblioteca Palatina di Parma, Parma, 19–20 maggio 2000, red. Clelia Maria Piastra, Francesco Santi, 129–134. Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2004.
35.Luis, Angel. „Influjo de san Bernardo en el pensamiento mariologico de san Alfonso Maria de Ligorio”. Estudios Marianos 14 (1954): 353–369.
36.Małys, Konrad. „Pokora Maryi i człowieka w homiliach maryjnych św. Bernarda z Clairvaux”. W: Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego: kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21–23 września 2001 roku, red. Dariusz Aleksander Dekański, Bernard Adam Grenz, 277–290. Pelplin–Tczew: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2002.
37.Monsegu, Bernardo. „La autoridad doctrinal de san Bernardo en mariologia”. Estudios Marianos 14 (1954): 71–90.
38.Montanari, Antonio. „Maria Vergine negli scritti di s. Bernardo di Clairvaux”. W: Maria, Madre del Signore nei Padri della Chiesa, red. Ferruccio Gastaldelli, Angelo Maria Gila, Elio Peretto, 317–352. Roma: Borla, 2005.
39.Ortas, Javierre. „Bernardo e María, mitezza e umiltà”. W: Respice stellam. Maria in san Bernardo e nella tradizione cisterciense. Atti del Convegno Internazionale, Roma 21–24 ottobre 1991, red. Ignazio M. Calabuig, 41–68. Roma: Edizioni Marianum, 1993.
40.Polo Carrasco, Jesús. „La mediación de María en las homilias «De Laudibus Virginis Mariae» de san Bernardo”. W: De cultu mariano saeculis XII–XIV. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis. Vol. IV, 153–180. Romae: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1980.
41.Rava, Eva. „Verginità perpetua e maternità divina di Maria”. W: Respice stellam. Maria in san Bernardo e nella tradizione cisterciense. Atti del Convegno Internazionale, Roma 21–24 ottobre 1991, red. Ignazio Calabuig, 125–141. Roma: Edizioni Marianum, 1993.
42.Riudor, Ignacio. „Influencia de san Bernardo en la mariología de Salmerón y Suárez”. Estudios Marianos 14 (1954): 329–352.
43.Rivera, Alfonso. „Base escriturística de la mariología de san Bernardo”. Estudios Marianos 14 (1954): 91–118.
44.Sancti Bernardi Opera. Vol. I–VIII, red. J. Leclercq, C.H. Talbot, H.M. Rochais. Rome, 1957–1977.
45.Stegmüller, Otto, Helmut Riedlinger. „Bernhard von Clairvaux”. W: Marienlexikon, red. Remigius Bäumer und Leo Scheffczyk. Vol. 1, 445–447. St. Ottilien, EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien, 1988.
46.Talbot, Charles. „Nicholas of St. Albano and saint Bernard”. Revue Benedictine 64 (1954): 83–117.
47.Thomas de Aquino. „Compendium theologiae seu Brevis compilatio theologiae ad fratrem Raynaldum”. W: Sancti Thomae de Aquino, Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita. T. 42, 83–205. Roma: Editori di San Tommaso, 1972.
48.Thomas de Aquino. „Quaestiones de quolibet. Préface. Quodlibet VII, VIII, IX, X, XI”. W: Thomae de Aquino Opera omnia jussu Leonis XIII P. M. edita. T. 25/1. Roma–Paris: Commissio Leonina–Éditions du Cerf, 1996.
49.Thomas de Aquino. „Quaestiones de quolibet. Quodlibet I, II, III, VI, IV, V, XII”. W: Thomae de Aquino Opera omnia jussu Leonis XIII P. M. edita. T. 25/2. Roma–Paris: Commissio Leonina-Éditions du Cerf, 1996.
50.Thomas de Aquino. Scriptum super libros Sententiarum. Vol. I–IV, red. Pierre Mandonnet. Parisiis: P. Lethielleux, 1929–1956.
51.Thomas de Aquino. Summa theologiae. Torino: Editiones Paulinae,1988.
52.Tichy, Rafał. Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux. Poznań: Wydawnictwo Flos Carmeli, 2019.
53.Tomporowski, Zygmunt M. „Dwanaście przywilejów Maryi według św. Bernarda z Clairvaux”. Salvatoris Mater 18, 1–4 (2016): 380–400.
54.Treter, Edward. „Matka Boża Wniebowzięta w nauczaniu św. Bernarda z Clairvaux”. Jasna Góra 12, 7–8 (1994): 4–6.
55.Vona, Igino. „Temi mariani in san Bernardo e nei suoi discepoli”. W: La Madre del Signore dal Medioevo al Rinascimento, red. Ermanno Toniolo, 9–53. Roma: Centro di Cultura Mariana „Madre della Chiesa”, 1998.
56.Wojtkowski, Julian. „Typologia kultu maryjnego w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux zawartych w rękopisach XIII wieku ze zbiorów polskich”. Częstochowskie Studia Teologiczne 6 (1978): 57–63.