Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.41-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 41 (2018)
Metafizyczne doświadczenie niestałej Arche

Autorzy: Piotr Sikora ORCID
Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, piotr.sikora@ignatianum.edu.pl
Słowa kluczowe: Arche czas ćwiczenie duchowe doświadczenie „ja” metafizyczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (25-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W swoim artykule szkicuję koncepcję doświadczenia metafizycznego jako doświadczenia Arche - podstawy bycia i egzystencji podmiotu. Argumentuję, że Arche jest nietrwała i płynna, lecz ukryta pod naszym codziennym doświadczeniem świata jako składającego się bytów o trwale ustalonych tożsamościach. Szkicuję także drogę prowadzącą od doświadczenia codziennego do doświadczenia ukrytej Arche.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Bergson, H. (1988). Pamięć i życie, tłum. A. Szczepańska. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”.
2.2. Dogen Kigen. (2005). Oko i skarbiec prawdziwego prawa, XI - XIII, tłum. M. Kanert. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ.
3.3. Gadamer H.G. (1993). Prawda i metoda, tłum. B. Baran. Kraków: Inter esse.
4.4. Hadot P. (2013). Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański. Warszawa: Fundacja Aletheia.
5.5. Hui Hai. (2003). Natychmiastowe przebudzenie, tłum. J. Blofeld, B. Gak. Warszawa: Fundacja na Rzecz Wymiany Kulturalnej z Dalekim Wschodem: Projekt Wydawniczy „Miska Ryżu”.
6.6. Hui-neng. (2001). Sutra Szóstego Patriarchy Hui-nenga, tłum. T. Cleary, R. Pine, B. Gak. Warszawa: Fundacja na Rzecz Wymiany Kulturalnej z Dalekim Wschodem: Projekt Wydawniczy „Miska Ryżu”.
7.7. Husserl E. (1989). Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum. J. Sidorek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
8.8. Kant I. (1957). Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
9.9. Kołodziejczyk S. (2011), „Problem konceptualizacji doświadczenia metafizycznego”, Analiza i Egzystencja 2011 (15), s. 59-98.i
10.10. Legowicz J. (1970). Wybrane teksty z historii filozofii. Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11.11. Mistrz Eckhart. (1986). Kazania, tłum. W. Szymona OP. Poznań: Wydawnictwo W drodze.
12.12. Piłat R. (2006). Doświadczenie i pojęcie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
13.13. Platon. (1993). Faidros, tłum. L. Regner, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.14. Śnieżyński K. (2016). Wprowadzenie. W: Duchliński P., Śnieżyński K. (red.), Metafizyka i dekonstrukcja. W Poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań dekonstrukcjonizmu (s. 7-24). Kraków: Wydawnictwo WAM.
15.15. Wittgenstein L. (2000). Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.