Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych

Autorzy: Marian Niedźwiedziński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Halina Klepacz
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wydział Informatyki i Zarządzania

Kamila Szymańska
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wydział Informatyki i Zarządzania
Słowa kluczowe: wizerunek marka marka osobista media społecznościowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (339-349)
Klasyfikacja JEL: M30 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja najważniejszych elementów i funkcji marki osobistej oraz procesu i zasad jej budowania w mediach społecznościowych. Odpowiedni wizerunek marki może bowiem wpłynąć na sytuację jednostki na rynku pracy oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Konieczne jest zatem rozpoznanie dostępnych mediów społecznościowych, poznanie ich specyfiki, rozważanie możliwości ich wykorzystania oraz dostosowanie publikowanych treści do oczekiwań ich użytkowników. Zwiększanie liczby kanałów komunikacji zwiększa szansę maksymalizowania zasięgu komunikacji, ale jednocześnie wymaga ścisłej i stałej koordynacji. Nie brakuje jednak przykładów osób, które na co dzień w sposób przemyślany budują swój wizerunek w mediach społecznościowych i na których warto się wzorować.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (1999). Strategia marki. Warszawa: PWE.
2.American Marketing Association (2016). Dictionary ‒ brand. Pobrano z: https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B.
3.Falkowski, A., Grochowska, A. (2010). Reklama i promocja w zniekształcaniu wizerunku i pamięci marki. Marketing i Rynek, 5, 34‒40.
4.Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
5.Malinowska-Parzydło, J. (2015). Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
6.Olczak, A., Sobczyk, R. (2010). Marka w sieci: jak Internet może zniszczyć reputację marki. Marketing i Rynek, 12, 13‒19.
7.E-wizerunek pracownika – jak o niego zadbać? (2011). Praca.pl, Pobrano z: www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/e-wizerunek-pracownika-jak-o-niego-zadbac_cp-624.html (29.06.2016).
8.Razmus, W. (2010). Struktura wiedzy o marce. Marketing i Rynek, 5, 9‒14.
9.Trzeciak, S. (2015). Coaching marki osobistej czyli kariera lidera. Gdańsk: GWP.