Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-31
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Wybrane elementy komunikatów reklamowych

Autorzy: Alina Oczachowska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: narracja nadawca komunikacja postawa perswazja
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (351-359)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest  przedstawienie wybranych elementów komunikatu reklamowego, biorąc pod uwagę psychologię postrzegania reklam. Przybliżono cechy nadawców komunikatu oraz wpływ pozytywnych i negatywnych emocji na odbiór reklamy. W świetle wyników badania potwierdzono oczekiwania odbiorców względem reklam wykazujących poczucie humoru z jednoczesnym sprzeciwem wobec reklam zbyt abstrakcyjnych. Starano się pokazać co wzmacnia, a co osłabia odbiór współczesnej reklamy telewizyjnej. W dalszym ciągu badana młodzież jest przekonana, że reklama telewizyjna nie ma wpływu na ich zachowania, chociaż każdy z respondentów zakupił produkt pod wpływem jej działania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Goryniak, M. (2016). Słowa, które otwierają nas na siebie. Charaktery, 3, 20.
2.Narracja, https://pl.wikipedia.org/wiki/Narracja.
3.Maj, K. (2012). Opowieści rządzą światem. Charaktery, 9, 57.
4.Morreale, S.P., Spitzberg, B.H., Barge, J.K. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
6.Wrabec, P. (2010). Uciec spod spota. Polityka, 1 (1). Ja. My. Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki, t. 4, 78‒79.
7.Zimbardo, Ph.G., Johnson, R.L., Mc Cann, V. (2010). Psychologia, kluczowe koncepcje. Tom 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.