Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Dźwięk w przestrzeni handlowej

Autorzy: Halina Portalska
Politechnika Poznańska

Marek Portalski
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: muzyka akustyka zachowanie konsumentów przestrzeń handlowa dźwięk
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (351-362)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wpływ tła akustycznego w przestrzeniach handlowych na zachowanie się klientów, ich czas pobytu w obserwowanej przestrzeni oraz zainteresowanie oferowanymi towarami. Analizie poddano wpływ różnych rodzajów celowo tworzonych podkładów dźwiękowych (również autorki), a także, dla porównania, neutralnego tła akustycznego danej przestrzeni. W badaniach wykorzystano głównie obserwacje zachowań klientów oraz badania ankietowe. Wykazano istotny wpływ charakteru tła akustycznego na sposób poruszania się klientów oraz na ich preferencje co do zakupów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Diamond J., Merchandising – magnetyzm przestrzeni handlowej, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
2.Hultén B., Broweus N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011.
3.Lakhani D., Perswazja podprogowa, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
4.Lindsay P.H., Norman D.A., Procesy przetwarzania informacji przez człowieka, PWN, Warszawa 1991.
5.Lindstrom M., Zakupologia, Wyd. Znak, Kraków 2009.
6.Metera A., Muzykoterapia, WCTN Metronom, Leszno 2002.
7.Portalska H., Janicki J., Ocena wpływu muzyki na funkcje fizjologiczne organizmu z wykorzystaniem aparatury Folla nowej generacji, „Fizjoterapia” 1996, nr 4.
8.Portalska H., Meyer A., Portalski M., Zastosowanie analizy obwiedniowej utworów muzycznych do oceny możliwości stymulacji organizmu w zakresie częstotliwości subakustycznych, w: Terapia dźwiękiem, red. L. Kataryńczuk-Mania, Wyd. UZG, Zielona Góra 2007.
9.Portalska H., Meyer A., Portalski M., Zastosowanie analizy widma sygnału zgodnej ze strojem równomiernie temperowanym do wstępnej oceny oddziaływania na organizm utworów muzycznych, w: Terapia dźwiękiem, red. L. Kataryńczuk-Mania, Wyd. UZG, Zielona Góra 2007.
10.Portalska H., Muzyka, dźwięk i mikrodrgania w rozładowywaniu konfliktów i agresji, „Wspólne Tematy” 2000, nr 6.
11.Portalska H., Portalski M., Bodziec akustyczny w komunikacji marketingowej, w: Marketing – rozwój działań, red. D. Dąbrowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.
12.Portalska H., Portalski M., Dźwięk w marketingu, Prodruk, Poznań 2012.
13.Portalska H., Portalski M., Hess P., Konrath M., Experimente mit Klangschalen, w: Peter Hess-Klangmethoden im Kontext von Forschung und Wissenschaft, red. P. Hess, C.M. Koller, Verlag Peter Hess, Uenzen 2010.
14.Sensory marketing: Research on the sensuality of products, red. A. Kishna, Routledge Taylor & Francis Group, New York 2010.
15.Verdeau-Paillès J., Le bilanpsychomusical de la personnalité, Courlay, Fuzeau 2004.