Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
ZASTOSOWANIE KONCEPCJI EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH OPERATORÓW LOGI STYCZNYCH

Autorzy: Marzena Frankowska
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Employer Branding operator logistyczny branża usług logistycznych zarządzanie łańcuchem dostaw zarządzanie zasobami ludzkimi
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (167-182)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Employer Branding to stosunkowo nowa koncepcja, która ewoluuje zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw w odniesieniu do zmieniających się wyzwań rynkowych. W artykule przedstawiono zmianę w postrzeganiu znaczenia marki pracodawcy: od procesu rekrutacji po konieczność pozyskiwania talentów przez firmy działające w ramach dynamicznych łańcuchów dostaw. Zaprezentowano model atrakcyjności pracodawcy oraz wykorzystywane narzędzia w komunikacji z obecnymi, a przede wszystkim potencjalnymi pracownikami. Zastosowanie koncepcji Employer Branding ukazano na przykładzie wybranych liderów branży usług logistycznych. Analizie poddano zarówno wykorzystywane przez nich narzędzia oraz sposób komunikacji, jak i formułowane komunikaty do obecnych i przyszłych kadr.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berthon P., Ewing M., Hah L.L., Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding, „International Journal of Advertising, The Quarterly Review of Marketing Communications” 2005, vol. 24, nr 2, s. 151–172.
2.Brexendorf T., Kernstock J., Corporate behavior vs brand behavior: towords and integrated view?, „Brand Management” 2007, vol. 15, nr 1, s. 32–40.
3.Capelli P., Talent Management for Twenty-First Century, „Harvard Business Review”, March 2008, www.hbr.org.
4.Finnegan R.P., Rethinking Retention in Good Times and Bad: Breakthrough Ideas for Keeping Your Best Workers, Davies-Black, 2010.
5.Gattorna J., Farrés X., Challenges of global fast fashion supply chains (Part IV), Supply Chain Movement 2014.09, http://johngattorna.com/wpcontent/uploads/2014/09/Challenges-of-global-fast-fashion-supply-chains-Part-IV.pdf.
6.Gowen III Ch.R., Tallon W.J., Enhancing supply chain practices through human resource management, „Journal of Management Development” 2003, vol. 22, nr 1, s. 32–34.
7.Harris F., Chernatony L. de, Corporate branding and corporate brand performance, „European Journal of Management” 2001, vol. 35, nr 3–4.
8.Kotler Ph., Keller K.L., Brady M., Goodman M., Hansen T., Marketing Management, Pearson Education Ltd., London 2009.
9.Maxwell R., Knox S., Motivating employees to „live the Brand”: a comparative case study of employer Brand attractiveness within the firm, „Journal of Marketing Management” 2009, vol. 25, nr 9–10.
10.http://markapracodawcy.pl/sprawdzone-narzedzia-employer-branding/
11.http://pl.jobs-ups.com/pl/home.htm
12.www.dhl.com.pl/pl/kariera/sila_dhl.html
13.www.kn-portal.com/about_us/careers/
14.www.logistics.dbschenker.pl/log-pl-pl/start/kariera-w-tsl/kariera-w-tsl.html