Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZA PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY, DO KTÓRYCH USŁUG PRZEWOŹNIK SIĘ ODWOŁUJE W ŚWIETLE KONWENCJI CMR

Autorzy: Daniel Dąbrowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: przewóz drogowy odpowiedzialność przewoźnika odpowiedzialność za osoby trzecie konwencja CMR
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (211-224)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor wskazuje, że art. 3 CMR regulujący odpowiedzialność przewoźnika za pracowników oraz inne osoby, do których usług przewoźnik się odwołuje, nie zmienia ogólnych zasad odpowiedzialności przewoźnika określonych w art. 17 i n. konwencji CMR. Przepis ten usuwa jednak wątpliwość, co do dopuszczalności korzystania przez przewoźnika z osób trzecich przy wykonywaniu przewozu. Ponadto – w powiązaniu z art. 29 ust. 2 CMR – pozwala przypisać przewoźnikowi zły zamiar lub niedbalstwo zrównane ze złym zamiarem, w sytuacji gdy można je przypisać pracownikowi przewoźnika lub innej osobie, do której usług przewoźnik się odwołał. Dotyczy to wprawdzie takiej sytuacji, w której pracownik lub inna osoba działa „w wykonywaniu swoich funkcji”, jednak wyrażenie to należy rozumieć bardzo szeroko. W szczególności kradzież przesyłki przez pracownika przewoźnika lub inną osobę, którą posługuje się przewoźnik, musi być uznana za działanie „w wykonaniu funkcji”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clarke M.A., International Carriage of Goods by Road: CMR, London 2009.
2.Heuer K., Die Haftung des Frachtführers nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassenguterverkehr (CMR), Hamburg 1975.
3.Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 459–1088, t. 2, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
4.Koller I., Transportrecht. Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft, München 2010.
5.Kommentar zur CMR, red. K.-H. Thume, Frankfurt am Main 2013.
6.Messent A., Glass D., CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, London–New York–Hamburg–Hong Kong 1995.
7.Wesołowski K., Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.