Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH. STUDIUM STRUKTUR DYSSYPATYWNYCH

Autorzy: Michał Suchanek
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Krzysztof Szałucki
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy struktury dyssypatywne dyssypacja w systemach gospodarczych
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (119-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję struktur dyssypatywnych wraz z opisem ich zasad funkcjonowania w porównaniu do klasycznych struktur równowagowych. Opisano mechanizm dyssypacji w systemach gospodarczych, w szczególności w strukturach publicznego transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono dotychczas wypracowane rozwiązania funkcjonalne struktur zarządczych publicznego transportu zbiorowego oraz opisano ich trwałość i skłonność do potencjalnego rozkładu. Przedstawiono trzy przykłady praktyczne ukazujące skłonność struktur do dyssypacji, przedstawiające nieefektywność konkurencji, specyfikę wyodrębnienia organizacyjno-prawnego oraz regulację efektywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
2.Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
3.Gurd B., Lim N.K., Thorne H., Management Control Systems in Organizations in Prigogine’s „Far From Equilibrium Conditions”, University of South Australia.
4.Maturana H.R., Varela F.J., Autopoiesis and cognition. The Realization of the Living, D. Reidel Publishing Company, Boston 1972.
5.Murthy K.K., Systems philosophy and management, Allied Publishers, New Delhi 1999.
6.Prigogine I., Lefever R., Symmetry Breaking Instabilities in Dissipative Systems, „Journal of Chemistry Physics” 1968, vol. 48.
7.Prigogine I., Stengers I., Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
8.Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
9.Tomanek R., Konkurencyjność transportu zbiorowego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002.
10.Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
11.Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.