Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-52
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce

Autorzy: Zbigniew Kuryłek
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: biopaliwa biokomponenty biodiesel odnawialne źródła energii
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (647-657)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestie rynku biopaliw, a zwłaszcza jego wymiaru regulacyjnego. Wskazano zmiany, które będą miały wpływ na przyszłe zachowanie podmiotów gospodarczych w branży. Celem głównym jest przeprowadzenie analizy korelacji istotnych zmiennych mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw związanych z biopaliwami. Ponadto dokonano analizy porównawczej kształtowania spreadu cen surowców na giełdzie i cen surowców funkcjonujących na polskim rynku. Wskazano aktualne tendencje i dalsze możliwości rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahmad, A., Buang, A., Bhat, A.H. (2016). Renewable and Sustainable bioenergy production from microalgal co-cultivation with palm oil mill effluent (POME). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65.
2.http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Szykuje-sie-rozwoj-biopaliw-wyzszej-generacji-1790.html (24.11.2016).
3.Lewandowski, W.M. (2007). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa.
4.Manzone, M., Paravidino, E., Bonifacino, G., Balsari, P. (2016). Biomass availability and quality produced by vineyard management during a period of 15 years. Renewable Energy, 99.
5.Mazanov, S.V., Gabitova, A.R., Usmanov, R.A., Gumerov, F.M., Labidi, S., Amar, M.B., Passarello, J-P, Kanaev, A., Volle, F., Neindre, B.L. (2016). Continuous production of biodiesel from rapeseed oil by ultrasonicassist transesterification in supercritical ethanol. The Journal of Supercritical Fluids, 118.
6.Mohan, M.R., Jala, R.C.R., Kaki, S.S., Prasad, R.B.N., Rao, B.V.S.K. (2016). “Swietenia mahagoni” seed oil: A new source for biodiesel production. Industrial Crops and Products, 90.
7.Renewable Energy Directive. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września, zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
8.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. nr 169, poz. 1199.