Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies
(KREDYT KUPIECKI W STRUKTURZE FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA)

Autorzy: Sławomir Górczyński
Słowa kluczowe: kredyt kupiecki struktura finansowa firmy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (255-266)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem tego artykułu jest analiza zmian w strukturach finansowych przedsiębiorstw z różnych sektorów w latach 2010 do 2014. Metodyka – W badaniu dane publikowane przez GUS zostały używane. Wyniki – Udział kredytu kupieckiego w finansach firm zmienia się powoli i jest duża częścią budżetów przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, P.D., Wyatt, S.B., Kim, Y.H. (1992). A contingent claims analysis of trade credit. Financial Management, 21 (3).
2.Atanasova, C. (2008). Access to institutional finance and the use of trade credit. Financial Management, 36 (1), 49.
3.Burkart, M., Ellingsen, T. (2004). In kind finance: a theory of trade credit. American Economic Review, 94 (3).
4.Chenga, N.S., Pikeb, R. (2003). The trade credit decision of UK firms. Managerial and Decision Economics, 24 (6/7).
5.Cuñat, V. (2007). Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers. The Review of Financial Studies, 20 (2).
6.Ferris, J.S. (1981). A transaction theory of trade credit use. The Quarterly Journal of Economics, 96 (2).
7.Fisman, R., Love, I. (2003). Trade-credit, financial intermediary development, and industry growth. Journal of Finance, 58 (1).
8.Górczyński, S. (2014). Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. In: D. Nowak (ed.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw (pp. 147–155). Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
9.Kreczmańska-Gigol, K. (2014). Kredyt kupieki. In: J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis (eds.), Finansowanie przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczno-praktyczne (pp. 149–165). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
10.Kubiak, J. (2000). Znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw Handlowych. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku (pp. 193–202). Materiały konferencyjne, Poznań, 14–17 września 2000 r. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11.Łuczka, T. (2000). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makrootoczenia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
12.Macias, J. (2012). Nowe formy relacji międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw. Problemy Jakości, 44, 6–11.
13.Nowak, D., Górczyński, S. (2017). Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach.
14.Peterson, M.A., Rajan, R.G. (1997). Trade credit: theories and evidence. The Review of Financial Studies, 10 (3).