Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice
(FAKTYCZNE i POTENCJALNE DYWIDENDY: TEORIA I PRAKTYKA)

Autorzy: Paweł Wnuczak
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: faktyczny przepływ pieniężny dywidendy potencjalne wolny przepływ pieniężny dla akcjonariuszy wycena
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (443-453)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcja dywidend potencjalnych (PD) oraz jej zastosowanie w wycenie przedsiębiorstw stanowi źródło polemik w środowisku teoretyków wyceny. Przeciwnicy włączenia PD do wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy wskazują na brak konsystencji logicznej takiego rozwiązania oraz wady teoretyczne tego podejścia, podczas gdy jego zwolennicy dowodzą, że pominięcie PD prowadzi do niedoszacowania wyników wyceny. W mojej opinii, mimo że wykorzystanie PD może budzić wątpliwości przy przyjęciu rygorystycznych założeń teorii Modiglianiego-Millera, odstępstwa od założeń teorii MM, obserwowane w praktyce, powodują konieczność uwzględnienia PD w wycenie. Celem artykułu jest przedstawienie kompleksowej analizy ujęcia PD oraz dywidendy faktycznej (AD) w procesie szacowania wartości przedsiębiorstw. Moim zdaniem, każde z podejść może być używane wyłącznie w specyficznych okolicznościach opisanych w artykule. Ponadto w artykule zostały zaprezentowane praktyczne wskazówki odnoście użycia koncepcji faktycznych i potencjalnych dywidend w wycenie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker, M., Wurgler, J. (2004a). Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives. Journal of Financial Economics, 73, 271–288.
2.Benartzi, S., Michaely, R., Thaler, R.H. (1997). Do changes in dividends signal the future or the past? Journal of Finance, 52 (July), 1007–1034.
3.Benninga, S.Z., Sarig, O.H. (1997). Corporate Finance. A Valuation Approach. New York, NY: McGraw-Hill.
4.Black, F. (1976). The dividend puzzle. Journal of Portfolio Management, 2, 5–8.
5.Damodaran, A. (1994). Damodaran on Valuation. New York: John Wiley.
6.Damodaran, A. (2006). Valuation approaches and metrics: a survey of the theory and evidence. Available at: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/valuesurvey.pdf (November). Originally published in Foundations and Trends in Finance, 1 (8), 693–784, 2005.
7.DeAngelo, H., DeAngelo, L. (2006). The Irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem. Journal of Financial Economics, 79, 293–315.
8.Fernández, P. (2002). Valuation Methods and Shareholder Value Creation. San Diego, CA: Academic Press.
9.Grullon, G., Michaely, R., Swaminathan, B. (2002). Are Dividend Changes a Sign of Firm Maturity? The Journal of Business, 75 (3), July 2002. Available at: http://ssrn.com/abstract=313843.
10.Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
11.Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. Am Econ Rev, 76, 323–326.
12.Michaud, R., Davis, P. (1981). Valuation Model Bias and the Scale Structure of Dividend Discount Returns. Journal of Finance, 37, 563–573.
13.Mielcarz, P. (2014). A new approach to private firm fair value valuation in line with IFRS 13 – the concept of the most advantageous market discount (MAMD). BEH – Business and Economic Horizons, 10 (1), 79–85.
14.Mielcarz, P., Paszczyk, P. (2010). Increasing shareholders value through NPV-negative projects. Contemporary Economics, 4 (3), 119–130.
15.Mielcarz, P., Wnuczak, P. (2011). DCF fair value valuation, excessive assets and hidden inefficiencies. Contemporary Economics, 44 (4), 44–57.
16.Miller, M., Modigliani, F. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. The Journal of Business, 34 (4), 411–433.
17.Redding, L. (1997). Firm Size and Dividend Payouts. Journal of Financial Intermediation, 6, 224–248.
18.Thaler, R., Shefrin, H. (1981). An economic theory of self-control. Journal of Political Economy, 89 (2), 392–406.
19.Vélez-Pareja, I., Magni, C. (2009). Potential dividends and actual cash flows in equity valuation. A critical analysis. Estudios Gerenciales, 25 (113), 123–150.