Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-44
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Rozwój rynku terminowego na giełdach towarowych w Chinach i jego powiązania z globalnym rynkiem terminowym – analiza rynku kontraktów futures na metale przemysłowe i szlachetne

Autorzy: Jacek Tomaszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: giełdy towarowe ceny futures finansjalizacja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (543-553)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie rozwoju rynku terminowego na giełdach towarowych w Chinach oraz analizie zależności pomiędzy cenami wybranych kontraktów futures na giełdach chińskich i analogicznych kontraktów notowanych na giełdach w krajach wysoko rozwiniętych. Metodologia badania – W artykule dokonano analizy opisowej i statystycznej rozwoju giełd towarowych w Chinach w latach 2005–2015 oraz statystycznej analizy korelacji pomiędzy cenami kontraktów futures notowanych na różnych rynkach. Wynik – Szybki rozwój giełd towarowych w Chinach i wzrost ich udziału w światowym systemie terminowych rynków towarowych. Silna korelację cen futures na giełdach chińskich i giełdach państw wysoko rozwiniętych. Wobec braku dostępu inwestorów zagranicznych do giełd chińskich korelacja ta nie może być efektem aktywności inwestorów portfelowych, a jej wyjaśnień należy szukać w czynnikach fundamentalnych. Oryginalność/wartość – Brak dostępu zagranicznych inwestorów finansowych umożliwia wykorzystanie analizy zależności rynku chińskiego i rynków wysoko rozwiniętych jako alternatywnego narzędzia weryfikacji tezy o rosnącym udziale transakcji inwestorów portfelowych w kształtowaniu cen futures na giełdach towarowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, T. (2010). Iron Ore: Price Fundamentals. Iron Ore Review, December, 25–36.
2.Booth, G.G., Lee, T-H., Tse Y. (1996). International Linkages in Nikkei Stock Index Futures Markets. Pacific-Basin Finance Journal, 4, 59–76.
3.DeWaal, G. (2015). China’s Futures Markets: The Door Opens Another Crack More. Futures Industry Magazine, March, 32–35.
4.Geman, H., Smith, W.O. (2013). Theory of Storage, Inventory and Volatility in the LME Base Metals. Resources Policy, 38, 18–28.
5.Gao, H., Sun, Y.J. (2013). Analysis of Development of Chinese Derivatives Markets. Advances in Applied Economics and Finance, 4 (2), 700–704.
6.Long, R., Wang, L. (2008). Research on the Dynamic Relationship among China’s Metal futures, Spot Prices and London’s Futures Price. International Journal of Business and Management, 3 (5), 50–56.
7.Mayer, J. (2010). The Financialization of Commodity Markets and Commodity Price Volatility. W: The Financial and Economic Crisis of 2008–2009 and Developing Countries. New York: United Nations.
8.Overview of the Worlds Commodity Exchanges (2006). UNCTAD Secretariat Study, 31 January.
9.The 2013 Development Report on China’s Futures Market (2014). Shanghai Institute of Futures and Derivatives,February.
10.WFE/IOMA 2014 Derivatives Market Survey (2015). IOMA, August.
11.WFE/IOMA 2015 Derivatives Market Survey (2016). IOMA, April.