Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland
(Co kryją założenia? Błędy metodyczne w wycenach analityków giełdowych w Polsce)

Autorzy: Paweł Mielcarz
Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Finansów

Dmytro Osiichuk
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: RONIC wycena stopa wzrostu przepływów pieniężnych w okresie rezydualnym rekomendacje inwestycyjne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (363-375)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Proces wyceny przedsiębiorstw bazuje nie tylko na obiektywnych danych, ale również, ze względu na swoją naturę, odzwierciedla opinie analityków. Pomimo to, zasadnicze znaczenie dla rekomendacji wydawanych przez domy maklerskie ma ich ugruntowanie w teorii ekonomii oraz w istniejących konwencjach metodologicznych. Brak uwzględnienia tych reguł w procesie wyceny może przerodzić nieodłączny element subiektywizmu w pełną arbitralność założeń. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie błędów koncepcyjnych, które mogą pojawić się przy obliczaniu wartości rezydualnej w modelach zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W artykule analizujemy kilka postulatów metodycznych oszacowania stopy wzrostu przepływów pieniężnych w okresie rezydualnym. W dalszej części badamy 100 losowo wybranych rekomendacji inwestycyjnych przygotowanych przez analityków domów maklerskich działających w Polsce. Wyniki przeprowadzonych prac wskazują, że postulaty metodologiczne kalkulacji współczynnika wzrostu przepływów w okresie rezydualnym nie są przestrzegane w większości przypadków. Przyjęcie błędnych założeń wejściowych przekłada się na akceptację implikowanych założeń na temat rozwoju spółki, które nie mają ekonomicznego sensu. Te nierealistyczne założenia przygotowywanych wycen mogą kwestionować wiarygodność rekomendacji inwestycyjnych i tworzą podstawy do dyskusji na temat czynników kształtujących decyzje inwestycyjne uczestników rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber, B., Lehavy, R., McNichols, M., Trueman, B. (2001). Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns. The Journal of Finance, 56 (2), 531–563.
2.Barber, B., Odean. T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. Review of Financial Studies, 21 (2), 785–818.
3.Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1990, 2010). Valuation, Measuring and managing the value of companies. New York: John Wiley & Sons.
4.Damodaran, A. (1994). Damodaran on Valuation. New York: John Wiley & Sons.
5.Damodaran, A. (2010). Applied Corporate Finance. Wiley.
6.Fernandez, P. (2015). Valuation and Common Sense (5th ed.). IESE Business School, University of Navarra. Available at: http://ssrn.com/abstract=2209089.
7.Fernandez, P., Bilan, A. (2007). 110 Common errors in company valuations. Working Paper No. 714. University of Navarra. IESE Business School.
8.Green, C. (2006). The Value of Client Access to Analyst Recommendations. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41, 1–24.
9.Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Mielcarz, P., Podgórski B., Weremczuk, P. (2007). Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005–2006. In: E. Urbańczyk, The Problems of Company Value Management (pp. 181–190). Lewiston: Publishing House Print Group.
11.Mielcarz, P., Podgórski, B. (2008). The impact of negative and neutral recommendations on abnormal rates of return on WSE in the years 2005–2006. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 7, 533–543.
12.Mielcarz, P., Roman, E. (2012). Using the idea of market-expected return rates on invested capital in the verification of conformity of market evaluation of stock listed companies with their intrinsic value. Business, Management and Education, 10 (1), 11–24.
13.Mielcarz, P, Wnuczak, P. (2011). DCF Fair Value Valuation, Excessive Assets and Hidden Inefficiencies. Contemporary Economics, 4, 44–57.
14.Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. (2013). Corporate Finance (10th ed.). Business and Economics.
15.Womack, K. (1996). Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value? The Journal of Finance, 51 (1), 137–167.
16.Zaremba, A., Konieczka, P. (2015). The Profitability of Following Analyst Recommendations on the Polish Stock Market. E-Finanse, 11 (1), 22–31.