Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – studium przypadku

Autorzy: Dariusz Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wojciech Przybylski
BHU QUAY sp. z o.o.
Słowa kluczowe: finansowanie działalności faktoring płynność finansowa zatory płatnicze
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (129-139)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Stabilizacja rynku przyczyniła się do wzrostu obrotów między współpracującymi przedsiębiorstwami, a tym samym do rozwoju kredytu handlowego. W efekcie znaczna część polskich przedsiębiorstw ma problemy z otrzymaniem zapłaty za dostarczone produkty lub wyświadczone usługi i zmuszona jest do poszukiwania narzędzi i instrumentów, które wspomagają proces zarządzania finansami. Jednym z takich narzędzi, stosunkowo rzadko wykorzystywanym w praktyce, jest faktoring. Jego znaczenie, rosnąca popularność i brak innych, alternatywnych narzędzi, przyczyniły się do sformułowania celu opracowania, za który przyjęto przedstawienie problematyki faktoringu z perspektywy przedsiębiorstwa, które wykorzystuje go w procesie utrzymania płynności finansowej. Jako metodę badawczą przyjęto studium przypadku, która znajduje swoje uzasadnienie ze względu na problem, który ma charakter nowatorski, stosunkowo słabo opisany w literaturze i znajdujący się w fazie rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borgia, D.J., Burges, D.O. (2006). Reducing the Cash Gap by Factoring. Pobrane z: https://www.crfonline.org/orc/pdf/ref15.pdf.
2.Faktoring. (2012). Almanach Polskiego Związku Faktorów. Polski Związek Faktorów.
3.Głuchowski, J. (2001). Leksykon finansów. Warszawa: PWE.
4.Grzywacz, J. (2001). Factoring. Warszawa: Difin.
5.Hass, R.W. (1986). Industrial Marketing Management. Third Edition. Boston, MA: PWS Kent Publishing Company.
6.Jonasz, E. (2008). Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym. Warszawa: Promotor.
7.Liebl, J., Hartmann, E., Feisel, E. (2016). Reverse factoring in the supply chain: objectives, antecedents and implementation barriers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46 (4), 393–413.
8.Nowak, D. (2015). Identyfikacja i ocena kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie – studium przypadku. W: J. Kaczmarek, W. Szymla (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań (s. 211–220). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
9.Nowak, D. (2013). Zabezpieczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie działającym na rynku B2B – studium przypadku. W: A.N. Duraj, M. Papiernik-Wojder (red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa (s. 183–195). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Pezza, S. (2011). Supply Chain Finance: Gaining Control in the Face of Uncertainty (s. 2–23). Boston, MA: Aberdeen Group.
11.Podedworna-Tarnowska D. (2007). Factoring w Polsce, szanse i zagrożenia rozwoju. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
12.Portfel należności polskich przedsiębiorstw – styczeń 2015.
13.Raport (1997). The basics of accounts receivable factoring.
14.Seifert, R.W., Seifert, D. (2011). Financing the chain. International Commerce Review, 10, 32–44.
15.Soufani, K. (2000). The role of factoring in financing UK SMEs: A supply side analysis. Journal of Small Business and Enterprise Development, 8 (1), 37–46.
16.Soufani, K. (2002). The decision to finance account receivables: The factoring option. Managerial and Decision Economics, 23 (1), 21–32.
17.Tokarski, M. (2005). Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma krótkoterminowego finansowania działalności (s. 46–50). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.