Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

Autorzy: Anna Bischoff
Uniwersytet Szczeciński

Mirosław Wasilewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: obciążenia podatkowe unikanie opodatkowania społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) podatek CIT przedsiębiorstwo międzynarodowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (175-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W opracowaniu określono możliwość występowania erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków wśród 500 największych przedsiębiorstw działających na rynku polskim oraz zweryfikowano zbieżność w prowadzeniu działań w zakresie CSR z płaceniem podatku dochodowego CIT w Polsce. Metodologia badania – Badania obejmowały lata 2011–2014 oraz 2009–2015. W celu przeprowadzenia badań wykorzystano ranking przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, publikowany przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz z zestawienie największych płatników CIT w Polsce w poszczególnych latach badawczych. Wynik – Intensywne działania w zakresie CSR nie są gwarantem nieprowadzenia działań związanych z erozją podstawy opodatkowania i przenoszeniem zysków do krajów trzecich, a odprowadzanie podatków nie jest rozpatrywane jako jeden z elementów polityki CSR. Oryginalność/wartość – Rozważenie zjawiska unikania opodatkowania w kontekście działań CSR wśród przedsiębiorstw działających na rynku polskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (2013). OECD Publishing. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en.
2.Addressing Base Erosion and Profit Shifting (2013). OECD Publishing. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
3.A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action (2015). Bruksela: European Commission COM(2015) 302 final.
4.Brandstetter, L. (2014). Do Corporate Tax Cuts Reduce International Profit Shifting? Berlin: Freie Universitat.
5.Carroll, A.B. (1979). A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4 (4), 497–505.
6.Cheng, S., Lin, Z. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Reporting Aggressiveness in a Transition Economy. Hong Kong: Department of Accountancy Lingnan University.
7.Davis, A., Guenther, D., Krull, L., Williams, B. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes? The Accounting Review, 91 (1), 47–68.
8.Dover, R., Ferrett, B., Jones, E., Merler, S. (2015). Bringing Transparency, Coordination and Convergence to Corporate Tax Policies in the European Union. Bruksela: European Parliamentary Research Service, European Added Value Unit PE 558.776.
9.Egger, P., Eggert, W., Winner-Saving, H. (2007). Taxes Through Foreign Plant Ownership. Munich: Cesifo Working Paper no. 1887. Cesifo public conference.
10.Gribnau, H. (2015). Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules Alone. Tilburg: Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series No. 09/2015.
11.McWilliams, A., Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. Academy of Management Review, 26 (1), 117–127.
12.Narotzki, D. (2016). Corporate Social Responsibility and Taxation: The Next Step of the Evolution. Huston Business and Tax Law Journal, 16 (167).