Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-48
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków

Autorzy: Marek Grzybowski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: port inwestycja
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (597-607)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań wybranych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych pod kątem ich przydatności do działania polskich portów morskich na rynku globalnym1. Badanie przeprowadzono metodą analizy przypadków. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że administracja państwa, zarządy portów i właściciele terminali działający w polskich portach zrealizowali inwestycje, które przyczyniły się w ewidentny sposób do podniesienia zakresu i jakości usług na globalnym rynku transportu morskiego. Wzmocniło to również pozycję polskich portów na rynku regionu Morza Bałtyckiego. Jest to oryginalny wynik badań prowadzonych na bieżąco w ramach Polskiego Klastra Morskiego w celu pozycjonowania polskich portów na rynku międzynarodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clarksons Research (2016). Scaling The Heights And Plumbing The Depths. 8 January.
2.DCT Gdańsk. Pobrane z: http://dctgdansk.pl/pl/about-dct/specyfikacja (20.12.2016).
3.Grzybowski, M. (2013). Development of Logistics Functions in the Baltic Sea Region Ports. Case Studies. W: A. Weintrit, T. Neumann (red.), STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters (s. 243–247). London: CRC Press, Taylor & Francis Group.
4.Grzybowski, M. (2014). Transport morski. W: I. Fechner, G. Szyszki (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2013 (s. 70–81). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.
5.Grzybowski, M. (2015). Transport and Transshipment of Oil in the Baltic Sea with Reference to the Global Market. Logistyka, 2, 42–44.
6.Grzybowski, M. (2016a). DCT Gdańsk, Największy terminal kontenerowy na Bałtyku otwarty. Polska Gazeta Transportowa, 44, 2 listopada.
7.Grzybowski, M. (2016b). Rynek LNG. Rośnie liczba statków i terminali. Polska Gazeta Transportowa, 46, 16 listopada.
8.Grzybowski, M. (2016c). Transport morski. W: Logistyka w Polsce. Raport 2015 (s. 67–79). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.
9.Gulftainer to invest $275 million to co-develop and operate Russian terminal. Pobrane z: http://www.porttechnology.org/news/gulftainer_to_invest_275_million_to_co_develop_and_operate_russian_terminal (22.02.2013).
10.Imponujące stanowisko promowe w Świnoujściu otwarte. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/imponujce-stanowisko-promowe-w-winoujciu-otwarte/ (22.12.2016).
11.Jajuga, K. , Jajuga, T. (1996). Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Nowak, E., Pielichaty, E., Poszwa, M. (1999). Rachunek opłacalności inwestowania. Warszawa: PWE.
13.OOO BaltTehProm to put new transport industrial warehouse into operation in the Kaliningrad region in November 2012. Pobrane z: http://en.kaliningrad-rda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46:ooobalttehprom-to-put-new-transport-industrial-warehouse-into-operation-in-the-kaliningrad-region-innovember-2012&catid=9:kaliningrad-news&Itemid=4 (16.01.2016).
14.Pierwsza „spotowa” dostawa LNG w Świnoujściu. Pobrane z: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201457 (27.06.2016).
15.Port Szczecin–Świnoujście. Strategia. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/strategia-i-rozw%C3%B3j/ (20.12.2016).
16.Port Szczecin–Świnoujście. Terminal kontenerowy. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/strategia-i--rozw%C3%B3j/rozw%C3%B3j/inwestycje-uko%C5%84czone/terminal-kontenerowy (20.12.2016).
17.Putin otworzył ropociąg. Polska zostanie bez ropy? Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/572705,Putin-otworzyl-ropociag-Polska-zostanie-bez-ropy (23.03.2013).
18.RDIF, a consortium of foreign investors and Gazprombank to invest in SIBUR’s marine terminal in Ust-Luga. Pobrane z: http://sibur.com/press_center/projects/19551 (20.05.2014).
19.Sierpińska, M., Jachna, T. (2006). Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Terminal LNG w Świnoujściu otwarty na import z USA. Pobrane z: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201461/ (12.10.2016).
21.UNCTAD Report (2016). Maritime Transport. Genova.
22.Wang Mingjie (China Daily Europe). Poland should position itself for One Belt, One Road project, official says. Pobrane z: http://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitee/2016-06/21/content_25780353.htm (20.12.2016).