Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego

Autorzy: Zbigniew Leszczyński
Politechnika Łódzka

Nadia Wodzisławska
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: analiza wartości dodanej inżynieria wartości zarzadzanie projektami
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (59-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba zaprezentowania w aspekcie teoretycznym i empirycznym inżynierii wartości jako narzędzia redukcji kosztów projektów. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszym artykule to analiza literatury w zakresie zarzadzania projektem, inżynierii wartości, analizy wartości dodanej projektu oraz analiza danych empirycznych. Hipoteza artykułu: redukcja prognozowanych kosztów projektu budowlanego (eliminacja zasobów, które nie tworzą wartości dodanej dla klienta) jest możliwa w warunkach stosowania inżynierii wartości projektów. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest redukcja kosztów projektu zgodnie z zaproponowanym modelem inżynierii wartości. Innowacyjnością artykułu jest próba budowy modelu inżynierii wartości projektu, wykorzystywanego do optymalizacji zużycia zasobów produkcyjnych, nietworzących wartości dodanej dla klienta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brown, J. (1992). Value Engineering. New York: Industrial Press.
2.Dillard, Ch. (1975). Value Engineering Organization and Team Selection. Society of American Value Engineers Conference.
3.Dhillon, B. (1998). Singh, Advanced Design Concepts for Engineers. Lancaster, PA: Technomic Publishing Company.
4.Dhillon, B. (2002). Engineering and Technology Management Tools and Applications. Norwood: Artech House.
5.Fowler, T. (1990). Value Analysis in Design. New York: Van Nostrand Reinhold.
6.Gage, W. (1976). Value Analysis. London: McGraw-Hill.
7.Leszczyński, Z., Jasiński, T. (2015). Inżynieria kosztów. Gdańsk: ODDK.
8.Mudge, A. (1971). Value Engineering: A Systematic Approach. New York: Mc-Graw-Hill.
9.Shillito, L., De Marle, D. (1992). Value: Its Measurement, Design, and Management. New York: John Wiley and Sons.