Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej

Autorzy: józef Frąś
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań

Tomasz Frąś
Attrax SA Luxemburg

Marcin Frąś
Hausbrauerei Feierling GmbH
Słowa kluczowe: jakość kształtowanie jakości procesy produkcyjne logistyka globalna
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (237-253)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Logistyka XXI wieku jest wielkim wyzwaniem dla zapewnienia jakości procesów produkcyjnych nie tylko ze względu na rosnącą złożoność, ale przede wszystkim ze względu na konieczność znalezienia nowych innowacyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom i współczesnym wymogom każdego klienta. Celem pracy zatem jest zaprezentowanie znaczenia i istoty kształtowania jakości oraz modelu instrumentów w doskonaleniu procesów produkcyjnych każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Metodologia badania – Materiał bazuje na literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy i konstrukcji logicznej. Wynik – W pracy przedstawiono znaczenie, istotę i zarządzanie jakością oraz model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej. W części teoretycznej pracy podjęto rozważania na temat znaczenia i istoty jakości w procesach produkcyjnych, a także wyzwań, jakie niesie logistyka globalna dla zapewnienia wysokiej jakości procesów produkcyjnych współczesnego przedsiębiorstwa. W części analityczno-koncepcyjnej opracowano model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych, wskazując na znaczenie wdrożenia systemu zarządzania jakością w warunkach silnej konkurencji i globalnej logistyki. Przyjęto założenie wynikające z istoty systemu zarządzania jakością, iż wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego doskonalenie poprzez implementację właściwych (ujętych w opracowanym modelu) instrumentów doskonalenia procesów produkcyjnych realizowanych w długim okresie czasu przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej poprzez wzrost jakości produktów przedsiębiorstwa na globalnym rynku Oryginalność/wartość – System zarządzania jakością i jego narzędzia doskonalenia w procesie produkcyjnym w warunkach logistyki globalnej to skuteczne narządzie nadzorowania jakości produktów w całym ciągu technologicznym procesu produkcyjnego, który pozwala na zmniejszenie braków wewnętrznych i reklamacji oraz wzrostu zamówień klientów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beier, J., Rutkowski, K. (2004). Logistyka. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
2.Bendkowski, J., Matusek, M. (2013). Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Część II: Narzędzia. Metody. Systemy. Gliwice: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
3.Frąś, J., Kanswohl, N., Schlegel, M., Dettman, S., Geick, T. (2016). Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, XXIV–XXIX.
4.Frąś, J. (2015). Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej.
5.Gapska, K. (2010). Six Sigma – wyzwanie dla przedsiębiorstwa usługowego. Problemy Jakości, 11.
6.Gołembska, E. (2006). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Grzybowska, K. (2010). Podstawy logistyki. Warszawa: Difin.
8.Hamrol, A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń: TNOiK.
10.Łunarski, J. (2012). Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
11.Pająk, E. (2013). Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Tubielewicz, A. (2013). Problemy zarządzania globalną siecią dostaw. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. l. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP. Pobrane z: www.ptzp.org.pl (8.06.2016).
13.Womac, J., Jones, D., Ross, D. (2007). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: Wydawnictwo ProdPress.
14.Zimon, D. (2013). Logistyka a koncepcje i systemy zarządzania jakością. Logistyka, 5, 221–224.