Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej

Autorzy: Andrzej Kozina
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Cracow University of Ecomomics)
Słowa kluczowe: negocjacje w przedsiębiorstwie (gospodarcze) planowanie negocjacji analiza sytuacji negocjacyjnej wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (407-417)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Sprecyzowanie wymiarów i parametrów sytuacji negocjacyjnej w firmie. Metodologia badania – Przegląd, wybór, studiowanie oraz analiza krytyczna i porównawcza literatury (rezultatów badań) z zakresu negocjacji i dziedzin wspomagających, tj. zarządzania firmą, teorii podejmowania decyzji, zachowań organizacyjnych, analizy strategicznej, metodologii badań itp. Wynik – Opracowanie pogłębionej, autorskiej koncepcji analizy sytuacji negocjacyjnej, wzbogaconej o zestaw jej skonkretyzowanych wymiarów i parametrów. Oryginalność/wartość – W aspekcie teoretycznym: stworzenie podstaw do uściślenia parametrów negocjacji i ich kwantyfikacji w kolejnym etapie badań. W aspekcie praktycznym: dostarczenie narzędzia przydatnego do analizy praktycznych przypadków negocjacyjnych w przedsiębiorstwie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Crump, L., Glendon, A.I. (2003). Towards a Paradigm of Multiparty Negotiation. International Negotiation, 8 (2).
2.Dąbrowski, P.J. (1991). Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Sorbog.
3.Kozina, A. (2012). Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4.Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B., Minton, J.W. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
5.Morrison, W.F. (1985). The Prenegotiation Planning Book. New York: John Wiley & Sons.
6.Negocjacje. Harvard Business Essentials (2003). Konstancin-Jeziorna: MT Biznes Ltd.
7.Peterson, R.M., Lucas, G.H. (2001). Expanding The Antecedent Component of The Traditional Business Negotiation Model: Pre-Negotiation Literature Review and Planning-Preparation Propositions. Journal of Marketing, Fall.
8.Rządca, R. (2003). Negocjacje w interesach. Warszawa: PWE.
9.Rządca, R.A., Wujec, P. (1998). Negocjacje. Warszawa: PWE.
10.Thompson, L.L. (2001). The Mind and Heart of The Negotiator. New Jersey: Prentice Hall.
11.Walker, M.A., Harris, G.L. (1995). Negotiations. Six Steps To Success. New Jersey: Prentice Hall.
12.Zartman, W.I., Berman, M. (1982). The Practical Negotiator. New Haven: Yale University Press.