Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza – próba analizy empirycznej

Autorzy: Monika Andrzejczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Słowa kluczowe: Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza – próba analizy empirycznej
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (315-326)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W literaturze dotyczącej cykli na rynku nieruchomości wskazuje się na ich związki z cyklami gospodarczymi. Z tego powodu podjęto próbę przeprowadzenia wstępnej weryfikacji przydatności informacji o podaży mieszkań w badaniach koniunkturalnych. Metodologia badań opiera się na poszukiwaniu zgodności w przebiegu wskaźników dynamiki oraz punktów zwrotnych zmiennych charakteryzujących podaż na rynku nieruchomości na tle produkcji przemysłowej. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość uznania podaży mieszkań jako predyktora koniunktury gospodarczej. Dają też podstawy do uznania istotności rynku nieruchomości w badaniach cykli koniunkturalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyn Statystyczny GUS (1995–2016).
2.Born, W., Phyrr, S. (1994). Real Estate Valuation: The Effect of Market and Property Cycles. Journal of Real Estate Research, 9 (4), 455–485.
3.DiPasquale, D., Wheaton, W.C. (1992). The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, 20 (1), 181–197.
4.Du Toit, H., Cloete, C.E. (2004). Appraisal of the Fisher-DiPasquale-Wheaton (FWD) Real Estate Model and development of an Integrated Property and Asset Market Model. South African Journal of Economic and Management Science, 7 (2), 341–367.
5.Górecki, B.R. (2010). Ekonometria, podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Key Text.
6.GUS (2016). Obrót nieruchomościami w 2015 r. Warszawa.
7.Heckman, J.J. (2010). Building Bridges between Structural and program Evaluation Approaches to Evaluating Policy. NBER Working Paper 16110.
8.Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Luciani, M. (2015). Monetary Policy and the Housing Market: A Structural Factor Analysis. Journal of Applied Econometrics, 30 (2), 199–218.
10.NBP (2011). Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r. Warszawa.
11.NBP (2014). Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Warszawa.
12.NBP (2015a). Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. Warszawa.
13.NBP (2015b). Zasobność gospodarstw domowych w Polsce, Raport z badania pilotażowego 2014 r. Warszawa.
14.NBP (2016). Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r. Warszawa.
15.Osińska, M. (red.) (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
16.Pain, N., Westaway, P. (1997). Modelling Structural Change in the UK Housing Market: A Comparison of Alternative House Price Models. Economic Modelling, 14 (4), 587–610.
17.Stąpała, J. (2012). Tempo zmian koniunktury gospodarczej i giełdowej w Polsce w latach 1998–2011. Studia Ekonomiczne, 3 (74), 371–392.