Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki

Autorzy: Sławomir Lisek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Rolniczo - Ekonomiczny Katedra Statystyki i Ekonometrii
Słowa kluczowe: kapitał rezultaty działalności spółki giełdowe struktura kapitału
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (71-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zbadanie preferencji małopolskich spółek giełdowych w zakresie kształtowania struktury kapitału. Weryfikacja, czy zależą one od wielkości firm i czy mają wpływ na rezultaty działalności. Metodologia badania – Analiza wskaźnikowa i statystyczna danych pochodzących z raportów małopolskich spółek giełdowych. Wynik – Stwierdzono, że małopolskie spółki giełdowe korzystają głównie z kapitału własnego. Ich struktura kapitału nie zależy od wielkości. Nie ma też wpływu na rezultaty działalności. Oryginalność/wartość – Rozpoznanie, na ile dokonania naukowe w zakresie kształtowaniu struktury kapitału mają odzwierciedlenie w małopolskich spółkach giełdowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 74 (2), s. 73–82. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.
2.Jerzmanowskiej, M. (red.) (2004). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
3.Piasecki, M. (2015). Kształtowanie wyników finansowych a wielkość zaciągniętego kapitału obcego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 73, s. 219–228. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.