Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów

Autorzy: Michał Poszwa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: podatek dochodowy kryteria wyboru rachunek opłacalności
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (141-149)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów wyboru formy opodatkowania dochodów oraz wskazanie procedury, która może być zastosowana dla ustalania najkorzystniejszej dla danego podatnika formy podatku dochodowego. Metodologia badania – W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych oraz literatury przedmiotu. Wynik – Efektem opracowania jest wskazanie kryteriów wyboru oraz procedury analitycznej, jakie mogą być zastosowane w warunkach wyboru formy opodatkowania dochodów. Decyzja dotycząca podatku dochodowego powinna wynikać z określonych kryteriów odzwierciedlających cechy jakościowe oraz przewidywaną wysokość podatku. Oryginalność/wartość – W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do problemu wyboru najkorzystniejszej formy podatku dochodowego, a także wskazano sposób prowadzenia analizy i rachunku opłacalności uwzględniający indywidualne preferencje i sytuację podatnika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ickiewicz, J. (2009). Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Jamroży, M., Kudert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Kozłowska, J. (2011). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
4.Litwińczuk, H. (red.) (2016). Opodatkowanie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Łukaszewicz-Obierska, A., Ziobrowski, J., Jędruszek, O. (2013). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Mazur, Ł. (red.) (2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Poszwa, M. (2016). Ustalanie wyniku podatkowego. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody (s. 136–162). Warszawa: PWE.
8.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
9.Sobiech, A. (2016). Opodatkowanie spółek osobowych. Warszawa: C.H. Beck.
10.Szlęzak-Matusewicz, J. (2013). Zarządzanie podatkami osób fizycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.