Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej

Autorzy: Radosław Chałupniak
Tydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Słowa kluczowe: Niemcy sakrament pokuty i pojednania spowiedź katecheza duszpasterstwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:26 (7-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na temat sakramentu pokuty i pojednania można prowadzić rozważania na różnych płaszczyznach (teologicznej, pedagogicznej, psychologicznej, społecznej). W obecnym artykule podjęto problem przygotowania do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, które dokonuje się w ramach „katechezy niemieckiej”. Termin ten jest szeroki i obejmuje przygotowanie do sakramentu pokuty w Niemczech, w Austrii, Szwajcarii czy Luksemburgu, czyli w krajach niemieckojęzycznych. Kontekstem tej wypowiedzi jest pogłębiający się kryzys wiary w społeczeństwie wielokulturowym, kryzys funkcjonowania Kościoła (ogólnie instytucji i wspólnot religijnych), kryzys znajomości, rozumienia i korzystania z sakramentów, a także kryzys samego sakramentu kapłaństwa (od różnego rodzaju afer przez „urzędowość”, rutynę i zniechęcenie). Rozważania adresowane są do polskich czytelników, stąd rozumienie katechezy jest szerokie – jako nauczanie i wychowanie religijno-moralne, a więc oddziaływanie, które dokonuje się zarówno w szkole (Religionsunterricht), jak i w parafi i (Gemeindekatechese). Wprowadzeniem do rozważań jest ukazanie, w jaki sposób sakrament pokuty i pojednania funkcjonuje w duszpasterstwie niemieckim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Die deutschen Bischöfe, Umkehr und Versöhnung im Leben der Kirche. Orientierung zur Bußpastoral, Bonn 1977.
2.Demmer K., Das vergessene Sakrament. Umkehr und Buße in der Kirche, Padeborn 2005.
3.Hansemann G., Wychowanie religijne, Warszawa 1988 [oryg.: Religiöse Erziehung heute. Vom Vorschulalter zum Erwachsensein, Graz–Wien–Köln 1976].
4.Langenhorst G., Kinder brauchen Religion. Orientierung für Erziehung und Bildung, Freiburg–Base–Wien 2014.
5.Lutz B., Buße und Beichte für Kinder und Erwachsene positiv motivieren, w: A. Kaupp, S. Leimgruber, M. Scheidler (Hg.), Handbuch der Katechese. Für Studium und Praxis, Freiburg i. Breisgau 2011, s. 390–393.
6.Marcol A., Pokuta i sakrament pokuty, Opole 1992.
7.Niemiecka Konferencja Biskupów, Katolicki katechizm dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, Poznań 1987 [oryg.: Deutsche Bischofskonferenz, Katholischer Erwachsenen-Katechismus: Das Glaubensbekenntnis der Kirche, München–Limburg–Regensburg–Köln 1985].