Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej

26 (7-32) Radosław Chałupniak Więcej
2.

Miłosierdzie Boże a Duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku

12 (33-44) Andrzej Draguła Więcej
3.

Świadectwo nawrócenia w przekazie katechetycznym

15 (45-59) Mirosław Gogolik Więcej
4.

Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka

19 (61-79) Zbigniew Marek Więcej
5.

Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora

12 (81-92) Robert Nęcek Więcej
6.

Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania

18 (93-110) Andrzej Offmański Więcej
7.

Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzaji moralności

31 (111-141) Andrzej Potocki Więcej
8.

Wychowanie do pokuty i pojednania

13 (143-155) Jan Szpet Więcej
9.

Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych programach do szkolnego nauczania religii w Polsce

11 (157-167) Piotr Tomasik Więcej
10.

Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania

16 (169-184) Anna Walulik Więcej
11.

Miłosierdzie Boga a duch skuruchy i przebaczenia w życiu człowieka

16 (185-200) Henryk Wejman Więcej
12.

Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii

15 (201-215) Anna Zellma Więcej
13.

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku. Zarys problemu

22 (217-238) Grzegorz Wejman Więcej
14.

Księga Mądrości na dziś (Maneat Questio 26), Poznań 2014, ss. 141

3 (239-241) Tomasz Zaklukiewicz, Bogdan Poniży Więcej