Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania

Autorzy: Andrzej Offmański
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: żal łaska nawrócenia miłosierdzie sakrament pojednanie pokuta
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:18 (93-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kształtowanie postaw pojednania się z Bogiem opiera się na wierze i jej dojrzałości. Im wiara jest dojrzalsza, tym bardziej chrześcijanin odkrywa swój związek z Chrystusem, który pełen miłosierdzia przychodzi i objawia człowiekowi, iż łaska Boga jest umocnieniem jedności z Bogiem Ojcem i prowadzi do jedności miłosiernej z każdym człowiekiem. Ustanawiając sakrament pojednania, Chrystus pragnie, by ta jedność z Bogiem była przez chrześcijanina odczuwana jako stan naturalny, a grzech stanowi naruszenie tego naturalnego stanu człowieka. Stąd sakrament pojednania grzesznika z Bogiem dzięki łasce nawrócenia powinien budzić stan poczucia doskonałego żalu i nawrócenia, prowadzących do przemiany postaw i rozsiewania wokół siebie czynów miłosierdzia. Do odnowy przeżywania pokuty – pojednania należałoby podjąć katechumenat pochrzcielny zanurzony w ewangelizację, ukazującą osobę Jezusa Chrystusa wchodzącego w życie człowieka i zatroskanego jego problemami. To w miłosierdziu świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gubała W., Wychowanie moralne młodzieży, w: R. Murawski SDB (red.), Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, Warszawa 1989, s. 201–211.
2.Kowalska Faustyna św., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2013.
3.Marek Z., Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005.
4.Mastalski J., Pedagogiczne wyzwania przygotowania do I spowiedzi i Komunii św., w: J. Stala (red.), Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie, Kielce 2007, s. 89–106.
5.Mokrzycki B., Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986.
6.Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.
7.Nagórny J., Najważniejsze współczesne problemy moralne w świetle KKK, w: T. Panuś (red.), W co Kościół wierzy i z czego żyje, Kraków 2004, s. 99–152.
8.Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1996.
9.Offmański A. (red.), Miłosierdzie na nowo światu ukazane, Szczecin 2005.
10.Schonborn Ch., Miłosierdzie. Niemożliwe staje się możliwym, Poznań 2010.
11.Świerzawski W., Pokuta i pojednanie, Sandomierz 2015.