Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Miłosierdzie Boże a Duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku

Autorzy: Andrzej Draguła ORCID
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: miłosierdzie pojednanie zbawienie zło
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (33-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W teologiczno-publicystycznej debacie podnoszony jest zarzut niebezpieczeństwa fałszywego rozumienia miłosierdzia, które rozumiane jest jako pobłażliwość. Mówi się nawet o „miłosierdziu bez Boga”, które zwalnia od wszelkiej odpowiedzialności, a nawet znosi różnicę między dobrem a złem. Miłosierdzie bywa przeciwstawiane sprawiedliwości. W poprawnym rozumieniu teologicznym jednak miłosierdzie nie jest przeciwieństwem sprawiedliwości, ale jej doskonałym wypełnieniem. Przeciwieństwem miłosierdzia jest odwet i zemsta, które wykraczają poza sprawiedliwość. Widać to w przypowieści o synu marnotrawnym oraz o robotnikach w winnicy. Współcześnie pojawia się także druga tendencja, jaką jest negacja miłosierdzia, co wynika z utraty poczucia zła osobowego. Nie ma jednak zbawienia od zła bez wcześniejszego uznania zła. Miłosierdzie Boga jest jedyną odpowiedzią na zło, a Kościół jest wspólnotą, która to miłosierdzie głosi. Dlatego głoszenie miłosierdzia winno być uprzednie wobec wezwania do nawrócenia
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt H., Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków 2010.
2.Derrett J. Duncan M., Law in the New Testament: The Parable of the Prodigal Son, „New Testament Studies” 1967, nr 14, s. 56–74.
3.Draguła A., „Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?”. O możliwej reakcji na dobroć, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2015, nr 13/14, s. 91–106.
4.Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, tłum. J. Ganobis, Kraków 2016.
5.Granat W., Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: W. Granat (red.), Ewangelia miłosierdzia, Poznań–Warszawa 1970, s. 9–49
6.Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007.
7.Salij J., Sprawiedliwość czy miłosierdzie – wobec fałszywego wyboru, „Teologia Polityczna” 2003–2004, nr 1, s. 18–27
8.Strzelczyk G., Po co zbawienie? Po co Kościół?, w: Z. Nosowski (red.), Wielkie tematy teologii, Warszawa 2015, s. 15–29.
9.Witczyk H., Dylus A., Sprawiedliwość, w: A. Zuberbier (red.), Słownik teologiczny, t. II, Katowice 1989, s. 260–266