Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Księga Mądrości na dziś (Maneat Questio 26), Poznań 2014, ss. 141

Autorzy: Tomasz Zaklukiewicz

Bogdan Poniży
Rok wydania:2016
Liczba stron:3 (239-241)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu