Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Wychowanie do pokuty i pojednania

Autorzy: Jan Szpet
Wydział Teolgiczny Uniwersytetu im. Adamam Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: pokuta pojednanie wychowanie w katechezie środowiska wychowawcze
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (143-155)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem refleksji jest wychowanie do pokuty i postawy pokutnej oraz przygotowanie do przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Autor zainspirował się bullą Ojca św. Franciszka Misericordiae vultus. Przedstawia aktualność podejmowanej problematyki, w świetle dokumentów ukazuje wychowanie do pokuty jako zadanie katechezy, a także niezbędne aspekty w przepowiadaniu katechetycznym. W dalszej części przybliża wymiary wychowania do pokuty, udział środowisk wychowawczych oraz praktyczną realizację tego wychowania, opierając się na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Zakres refleksji został ograniczony do pierwszego etapu katechezy szkolnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I–III w., wybór, układ, wprowadzenie i oprac. ks. J. Słomka, Kraków 2004.
2.Stala J. (red), Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie, Kielce 2007