Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych programach do szkolnego nauczania religii w Polsce

Autorzy: Piotr Tomasik
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Słowa kluczowe: ewangelizacja nawrócenie sakrament pokuty i pojednania katecheza nauczanie religii w szkole
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (157-167)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zagadnienia sakramentu oraz postawy pokuty i pojednania w nauczaniu religii w szkole są zawsze aktualne, szczególnie w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Autor artykułu, na podstawie schematu zaczerpniętego z adhortacji św. Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia, ukazuje główne zakresy tematyczne odnoszące się do sakramentu pokuty i pojednania, jednocześnie wskazując na ich wykorzystanie w Podstawie programowej katechezy i Programie nauczania religii z roku 2010. Podkreśla, że problem związku nawrócenia z ewangelizacją jest złożony, w dużej mierze z tego powodu, że wymyka się planowaniu, w którym można by przewidzieć wszystkie czynniki. Zarówno nawrócenie, jak i ewangelizacja stanowią bowiem obszar, gdzie rozgrywa się walka dobra ze złem, Tego, który jest Prawdą, z ojcem kłamstwa. Działania podejmujących ewangelizację i wzywających do nawrócenia są niełatwe do przewidzenia, bo nikt z nas nie może powiedzieć, że w pełni jest zewangelizowany i że przynajmniej nie potyka się na drodze nawrócenia. Konieczne jest jednak tworzenie ram, w które Duch będzie wlewał swą moc i przychodził w ludzkiej słabości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Guardini R., Wyznanie wiary, Poznań 2013.
2.Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii, Kraków 2010.
3.Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy, Kraków 2010.
4.Offmański A., Koncepcja katechezy o charakterze ewangelizacyjnym według zasad katechumenatu, Szczecin 2010.
5.Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, Poznań 2009.
6.Ratzinger J., Poza Kościołem nie ma zbawienia?, w: J. Ratzinger, Opera omnia, t. VIII/2: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Lublin 2013, s. 975–999.