Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Kierowanie i przenoszenie wiadomości przez statki powietrzne w niespójnych sieciach DTN opierając się na informacjach o trasie lotu

Autorzy: Radosław Myśliński
Politechnika Warszawska

Radosław Schoeneich
Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: sieci ad-hoc sieci DTN protokół routingu przenoszenie informacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (165-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję protokołu routingu dla niespójnej, bezprzewodowej sieci DTN. Sieci DTN wykorzystują paradygmat składowania – przenoszenia i przekazywania wiadomości przy wykorzystaniu mobilnych węzłów-nośników. Zaproponowane rozwiązanie przeznaczone jest do działania w środowisku, gdzie rolę węzłów przenoszących wiadomości pełnią statki powietrzne. W rozwiązaniu przewidziano brak standardowych możliwości komunikacji oraz wykorzystanie predefiniowanych informacjach o trasie i czasie przemieszczania się statków powietrznych, tzw. planach lotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Camara D., Loureiro A. (2001), GPS/Ant-Like Routing in Ad Hoc Networks, „Telecommunication Systems”, no. 18, s. 85–100.
2.Cerf V., Burleigh S., Hooke A., Torgerson L., Durst R., Scott K., Fall K., Weiss H. (2007), RFC 4838 Delay-Tolerant Networking Architecture.
3.Clausen T., Jacquet P. (2003), Optimized Link State Routing Protocol (OLSR). Farrell S., Cahill V. (2006), Delay-and Disruption-Tolerant Networking, „Artech House”, no. 9.
4.Gerla M., Hong X., Pei G., (2002), Fisheye State Routing Protocol (FSR) for Ad Hoc Networks.
5.Johnson D., Hu Y., Maltz D. (2007), RFC 4728, The Dynamic Source Routing Protocol (DSR) for Mobile ad-hoc Networks for IPv4.
6.Karp B., Kung H.T. (2000), GPSR: GreedyPerimeterStateless Routing fo Wireless Networks, MobiCom.
7.Liao W.H., Sheu J. P. (2001), GRID: A FullyLocation-Aware Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks, „Telecommunication Systems”, vol. 18, no. 1–3, s. 37–60.
8.Paruchuri V., Durresi A., Dash D., Jain R., Optimal Flooding Protocol for Routing in Adhoc Networks, www.cse.wustl.edu/~jain/papers/ftp/flooding.pdf (27.07.2015).
9.Perkins C. (2006), Destination-Sequenced Distance Vector (DSDV) Protocol.
10.Perkins C., Belding-Royer E., Das S. (2003), RFC 3561, Ad-hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing.
11.Young-Bae K., Vaidya N. (2000), Location-Aided Routing (LAR) in mobile ad hoc networks, „Wireless Networks”, no. 6, s. 307–321.
12.www.filghtradar24.com (27.07.2015).