Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.2.38-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 2
O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych

Autorzy: Radosław Poniat
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: regresja LOESS szeregi czasowe ggplot2
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (104-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono metodzie statystycznej znanej jako regresja LOESS i możliwości jej zastosowania w analizie szeregów czasowych. Zalety tej metody omówiono w porównaniu z technikami alternatywnymi: centrowaną średnią ruchomą i regresją liniową wykorzystywaną do wyliczania trendów w czasie. Końcowa część artykułu zawiera instrukcję wyliczania regresji LOESS w programie R z pakietem ggplot2.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baszanowski, Jan. Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995.
2.Cleveland, William S. „Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots”. Journal of the American Statistical Association, 74 (1979): 829–836. DOI:10.2307/2286407.
3.Cleveland, William S. „LOWESS: A program for smoothing scatterplots by robust locally weighted regression”. The American Statistician, 35 (1981): 54. DOI:10.2307/2683591.
4.Cleveland, William S., Susan J. Devlin. „Locally-Weighted Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting”. Journal of the American Statistical Association, 83 (1988): 596–610. DOI:10.2307/2289282.
5.Cleveland, William S., Susan J. Devlin, Eric Grosse. „Regression by local fitting: Methods, Properties, and Computational Algorithms”. Journal of Econometrics, 37 (1988): 87–114.
6.Kizik, Edmund. red. Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012.
7.Kopczyński, Michał. Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2005.
8.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
9.Poniat, Radosław. „O wykorzystaniu wykresów pudełkowych do prezentacji danych demograficznych i o pożytku z użycia środowiska R z pakietem ggplot2”. Przeszłość Demograficzna Polski (2014) nr 34: 103–120.