Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 2

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914

27 (7-33) Ewa M. Ryguła Więcej
2.

Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku

38 (35-72) Piotr Rachwał, Bogumił Szady Więcej
3.

Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego

29 (73-101) Ewa Kaźmierczyk Więcej
4.

O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych

12 (104-115) Radosław Poniat Więcej
5.

Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku

17 (117-133) Piotr Rachwał Więcej
*

[recenzja pracy:] Boris Mironov, The Standard of Living and Revolutions in Russia. 1700–1917, Oxon: Routledge 2012, ss. 668

5 (135-139) Radosław Poniat Więcej
*

Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku

4 (141-144) Piotr Rachwał Więcej