Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 2
Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku

Autorzy: Piotr Rachwał
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:4 (141-144)
Pobierz plik

Plik artykułu