Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.4-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2016
REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS

Autorzy: Joanna Popławska
Słowa kluczowe: reportaż Pomorze Zachodnie dokumentalistyka
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (165-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szczecin – miasto o wielu tożsamościach, stolica Pomorza Zachodniego, aglomeracja położona około sto kilometrów od Berlina oraz usytuowana w podobnej odległości od morza Bałtyckiego, z kiedyś dobrze prosperującym portem – przez wielu mieszkańców do dziś określany jest mianem okna na świat. Szczecin jest więc miastem pogranicznym, polsko–niemieckim, różnorodnym kulturowo. Miastem sprzeczności i kompromisów, pozornie otwartym dzięki dostępowi do morza, z drugiej strony silnie odgradzającym się od niemieckiej przeszłości – o czym może świadczyć nazewnictwo czasów PRL-u, kiedy określano tę krainę geograficzną mianem ziem odzyskanych. Taki jest też reportaż na Pomorzu. Reportaż, który pasuje do tego miasta ze względu na swoją pograniczność, niedookreśloność i niejednorodność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartelski L.M., Polscy pisarze współcześni 1939–1991. Leksykon, Warszawa 1995.
2.Bartnik P., Macholak J., Kronika Szczecina 1945–2005. Z biegiem lat, z biegiem dni, Szczecin 2005.
3.Bujnicki T., O problemach kultury i literatury pogranicza. Kilka impresji badawczych, w: Mechanizmy funkcjonowania pogranicza kulturowego, http://polonia.org.ua/2003-6/konf/09_2006/bujnitski.pdf (dostęp 20.09.2015).
4.Czarniecki M.M., Szaleństwa Jana Papugi, w: M.M. Czerniecki, Poszukiwacze piękna, Szczecin 1998.
5.Czerska T., Lekcje inności i konfiskowanie pamięci…, w: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje, t. 3: Centrum i pogranicza literatury, red. E. Dutka, G. Morszczuk, Katowice 2014, s. 159–173.
6.Czubasiewicz B., Spowiedź reportera, Szczecin 2003.
7.Górka M., Zadworny A., Psy z Karbali. Dziesięć razy Irak, Szczecin 2009.
8.Grigorowa M., Fenomen kreacyjny pogranicza: efekt pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, 1 (11).
9.Iwasiów I., Tematyka kulturalna na łamach szczecińskich czasopism, w: Media lokalne w Szczecinie, red. J. Kania, R. Cieślak, Szczecin 2001.
10.Kasperski E., Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności, w: Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, red. E. Biernacka, Warszawa 1996.
11.Literatura na Pomorzu zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Szczecin 2003.
12.Mąka H., Do czytelnika, w: H. Mąka, Piraci znów atakują, Warszawa 1995.
13.Michnik A., Słowo wstępne, w: M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień, Szczecin 2008.
14.Osajda J., Samotny włóczęga, w: Ku Słońcu 125, red. M. Czarniecki, Szczecin 1987, s. 141–148.
15.Szejnert M., Zalewski T., Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień, Szczecin 2008.
16.Tochman W., Zobaczyłam gąsienice, zobaczyłam niebo, w: Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych XX wieku, red. P. Szyliński, Poznań 2005, s. 272–280.
17.Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych XX wieku, red. P. Szyliński, Poznań 2005.
18.Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych 2, red. P. Szyliński, Poznań 2008.
19.Zadworny A., Post scriptum (2008), w: M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień, Szczecin 2008.