Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2018.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 22, No. 2/2018
Lifestyle versus a Person’s Life Span

Autorzy: Marian Sygit
University of Szczecin, Poland, Department of Physical Education, Faculty of Physical Education and Health Promotion

Katarzyna Sygit ORCID
University of Szczecin, Poland, Department of Health Promotion, Faculty of Physical Education and Health Promotion

Tomasz Karkowski
University of Łódź, Poland, Department of Labor and Social Policy, Faculty of Economics and Sociology

Jan Krakowiak
Medical University of Łódź, Social Medicine Unit, Department of Social and Preventive Medicine
Słowa kluczowe: lifestyle health behaviours life expectancy old age family
Data publikacji całości:2018-06-31
Liczba stron:10 (51-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Numerous studies indicate that a person's lifestyle has a positive impact on their health. However, in spite of the predominant anti-health lifestyle, the average length of life in the past few decades has increased. What is the relation between a lifestyle and life expectancy? Does the lifestyle affect human life span? Epidemiological and prospective-retrospective studies were used to evaluate a 20-year long population-based experiment, which involved in-depth studies, analyses and evaluations of three related families who resided in the same community, had the same education level, and the same period of socialization and tradition. To evaluate the collected research material, the authors used their own: Scale for evaluating nutrition habits; Criteria to assess health behaviours of subjects; Criteria for diet assessment. The studied families led a similar lifestyle, with prevalence of anti-health behaviours. Theoretically, subjects should live a similar number of years. However, the length of their lives varied. Members of families with higher number of anti-health factors lived, in fact, longer. The authors confirmed the hypothesis that the lifestyle of the examined families was an important contributor to their health, but certainly it was not the only factor to determine their life expectancy. The length of lives of the examined family members varied despite a similar lifestyle.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Booth, M.L. (2000). Assesment of Physical Activity: An International Perspective. Res. Quart. Exerc. Sport, 71 (4),114–120.
2.Bouchard, C.L., Blair, S.N. (2007). Why Study Physical Activity and Health? In: C. Boucherd, S.N. Blair, W. Haskell (eds.) Physical Activity and Health, Champaign, IL. Human Kinetics 16 (2), 67–73.
3.Craig, C.L., Marshall, A.L., Sjostrom, M., Baumann, A.E., Booth, M.L., Ainsworth, B.E., Pratt, M., Ekelund, V., Yngve, A., Sallis, J.F., Oja, P. (2003). International Physical Activity Questionnaire: 12-country relibility and validy. Medicine & Science In Sport & Excercise, 35 (1), 1381–1395.
4.Drabik, J., Resiak, M. (2010). Styl życia w promocji zdrowia. Gdańsk: AWF.
5.Ekelund, V., Anderssen, S.A., Froberg, K., Sardinka, L.B., Andersen, L.B., Brage, S. (2007). Independent associations of physical activity and cardioresipiratory fitness with metabolic risk factors in children: the Eurorean younth heart study. Diabetologia, 50 (2), 1832–1840.
6.Flatcher, G.F., Balach, G, Blair, S.N.(1996). Statement on exercise; Benefits and recommendation for physical activity programs for All Americans – A statement for health Professional by the committee on exercise and cardiac rehabilitation of the council on clinical cardiology. American Heart Association. Cir, 94 (4), 857–862.
7.Frąckiewicz, L. (1999). The aging of the population of Poland and its consequences. Katowice: Publ. Legal, Economic and Social Movement.
8.Frąckiewicz, L. (ed.) (1989). Factors affecting the health of the population. Katowice: Publ. SIN.
9.Frączak, J. (1984). Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji. Monografie i Opracowania nr 149, Warszawa: SGPiS.
10.Gawędzki, J., Hryniewiecki, L. (1988). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Warszawa: PZWL.
11.Gill, G. (1997). Potrzeby zdrowotne osób starszych. Warszawa: PZWL.
12.Gorret, G. (1990). Potrzeby zdrowotne ludzi starszych. Warszawa: PZWL.
13.Halicka, M,. Pędich, W. (1997). Działalność samopomocowa ludzi starszych. Białystok: Publ. AM.
14.Horst, V.D., Paw, M.J., Twisk, J.W., Van, M. (2007). A Brief Review on Correlates of Physical Activity and Sedentariness. Med Sci Sports Exerc.,39 (8),1241–1250.
15.Jarosz, M. (ed.) (2006). Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna Polaków. Warszawa: Wyd. Inst. Żyw. i Żyw.
16.Jabłoński, L. (ed). (1998). Sanologia, nauka o zdrowiu społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo WSRL.
17.Janssen, J. (2007). Physical activity, fitness and cardine, vascular and pulmonary morbidities. Human Kinetics, Champaign,16 (2), 161–172.
18.Kalman, M., Inchley, J., Sigmundova, D., Iannotti, R.J., Hamrik, Z., Hang, E., Bucksch, J. (2005). Secular trends In moderate-tovigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. European Journal of Public Health, 25 (3), 37–40.
19.Karasek, M. (2003). Starzenie się populacji światowej i jego konsekwencje. Folia Medica, 30 (1), 89–94.
20.Karski, J. (ed.) (2003). Promocja zdrowia. Warszawa: CeDeWu.
21.Karski, J., Pawlak, J. (2003). Środowisko i zdrowie. Warszawa: CeDeWu.
22.Klonowicz, S. (1979). Oblicza starości. Warszawa: WP.
23.Kosińska, M. (ed.) (2006). Styl życia dla zdrowia. Żywiec: Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności.
24.Kulik, T.B., Pacian, A. (2014). Zdrowie publiczne. Warszawa: PWN.
25.Manton, K.G. (1998). Longitudinal study of functional change and mortality In the United States. Journal of Gerontolog, 41 (2), 45–51.
26.Miker, M., Gębska-Kuczarowska, A. (1988). Ocena stanu zdrowia ludzi w starym wieku w Polsce. Gerontologia Pol., 3–4,77–82.
27.Nawojek, L. (1993). Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych. Warszawa: Wyd. Inst. Żyw. i Żywn.
28.Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Warszawa: Inst. Filozofii i Socjo. PAN.
29.Pędich, W. (1995). Pacjent w starszym wieku. Warszawa: PWN.
30.Pędich, W. (1965). Badania nad stanem zdrowia i warunkami życiowymi ludzi starszych w Opolu. Warszawa: PWN.
31.Piotrowski, J. (1973). Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa: PWN.
32.Siciński, A. (2002). Styl życia. Warszawa: Inst. Filozofii i Socjologii. PAN.
33.Snitor, C.W, Krak, V.I. (2007). Adeqnacy of evidence for Physical Activity Guidelines Dvelopment: Workshop Summary. Washington: The National Academies Press.
34.Sygit, K. (ed.) (2009). Zarys gerontologii. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
35.Sygit, M. (2010). Zdrowie publiczne. Warszawa: Wolter Kluwer.
36.Sygit, M., Sygit, K. (2008). Wychowanie zdrowotne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
37.Synck, B (ed.) (2002). Polska starość. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
38.WHO (2011). Word Health Organization. Report. Global status report on noncommunicable diseases 2010.
39.Wrzesiński, K. (1993). Styl życia a zdrowie. Wzór zachowania. Warszawa: Publ. Inst. Psychologii PAN.