Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Euroregionalna współpraca miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski - znaczenie dla rozwoju turystyki

Autorzy: MARIANNA GRETA
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

JACEK OTTO
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Słowa kluczowe: euroregion euroregionalne miasta podzielone turystyka euroregionalna
Data publikacji całości:2018-06-20
Liczba stron:16 (179-194)
Klasyfikacja JEL: F36
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Funkcjonowanie od ponad dwudziestu lat polskich euroregionów spowodowało różnicowanie i ciągłe wzbogacanie form współpracy w ich ramach. Dotyczy to zwłaszcza zachodniego pogranicza Polski, gdyż mamy tutaj jako partnera euroregionalnego inicjatora tej formy współdziałania, tj. stronę niemiecką. Nastąpiła tu m.in. specjalizacja euroregionalna w postaci zaistnienia tzw. miast podzielonych (Gubin-Guben, Zgorzelec-Gorlitz, Słubice-Frankfurt nad Odrą). Wśród wielu kierunków współpracy prym wiodą działania sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji, które przyczyniają się do aktywizacji peryferyjnych regionów granicznych i podnoszenia wskaźników rozwojowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barański, D. (2009). Słubice: Zostań obywatelem i wyborcą Slubfurtu. Pobrano z: http://gorzow.wyborcza.pl/gorzo- w/1,35211,6635525,Slubice_Zostan_obywatelem_i_wyborca_Slubfurtu.html. (12.06.2017).
2.Greta, M. (2003). Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz¬kiego.
3.Greta, M. (2013). Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dys¬proporcji regionalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Jończak, J. (2012). Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej iŚrodkowo-Wschodniej. Studia Polityczne, 4, 27-45.
5.Jończak, J. (2013). Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współ¬pracy transgranicznej. Rocznik Integracji Europejskiej, 7, 265-279.
6.Mync, A., Szul R. (1999). Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Uniwersytet Warszawski.
7.Przybyła, Z. (2000). Współpraca Zgorzelca i Görlitz w dziedzinie infrastruktury technicznej. W: W. Malendowski, M. Szczepaniak (red.), Euroregiony — most do Europy bez granic (s. 212-214). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
8.http://euroregiony.enginepro.pl/ (1.06.2017). http://slubfurt.fundacja.org.pl/slubfurt/index.html (12.06.2017).
9.http://wroclaw.stat.gov.pl/euroregiony-na-granicach-polski-2007-202/ (4.05.2007). 
10.http://www.euroregion-nysa.pl/ (1.06.2017). http://www.euroregion-pev.pl/ (1.06.2017). http://www.euroregion-snb.pl/ (1.06.2017).
11.https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/gemeinsame-wirtschaftsfoerderung-wspolny-rozwoj-gospodar- czy-goerlitzzgorzelec/ (30.06.2017). http://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/instrumenty-wspolpracy/dwumiasta/ (14.06.2017). http://www.slubice.pl/pl/wydruk?id=3382&cat=1&type=news (12.06.2017). http://www.viadrina.org.pl/struktura.pl (1.06.2017). www.guben.de (15.05.2017). www.gubin.pl (15.05.2017).