Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości

Autorzy: Beniamin Noga
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Marian Noga
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: edukacja przedsiębiorczości edukacja ekonomiczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (255-266)
Klasyfikacja JEL: A23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie edukacji przedsiębiorczości jako kategorii naukowej, która jest elementem edukacji ekonomicznej. Jest to niezwykle ważne dla polskiejgospodarki, gdyż aby myśleć o szybkim doganianiu państw wysokorozwiniętych, przede wszystkim w zakresie uzyskiwanych dochodów i wysokiego PKB na 1 mieszkańca, musimy stworzyć silną i pojemną klasę średnią, a bez wzrostu przedsiębiorczości nie będzie to możliwe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszkiewicz, J.D. (2013). Rozwijanie przedsiębiorczości – wybrane koncepcje. W: K. Piech, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość: szansa na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa. Warszawa: Instytut Wiedzy.
2.Bańko, M. (red.) (2000). Inny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Bratnicki, M. Dyduch, W., Gabryś, B.J. Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości. Pobrano z: www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/34.pdf.
4.Bratnicki, M. Strużyna, S. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
5.Edukacja ekonomiczna a kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Pobrano z: fi le:///c:/Users/wsb/Downloads/Edukacja_ekonomiczna_postaw_przedsiębiorczych%20(1).pdf (26.12.2015).
6.Hasło Przedsiębiorczość. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsiębiorczość(25.12.2015).
7.Hoti, S. (2002). Country risk rating – an international comparison. Perth: University of Western Australia.
8.Jeżowski, A. (2007). Ekonomiczne determinanty efektywności w edukacji (wybrane zagadnienia). Głogów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
9.Okoń, W. (1987). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
10.Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku (1998). Edukacja, jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich – Wydawnictwa UNESCO.
11.Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship, the Invidual – Oportunity Nexus. Northampton: Edward Elgar.
12.Solarz, J.K. Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B Majewski. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Pobrano z: fi le:///c:/users/wsb/deskop/przedsiębiorczośćFPAKE_publikac
13.Strategia edukacji ekonomicznej NBP na lata 2010–2012. NBP: Wydział Wydawnictw.
14.Wach, K. Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- gospodarczych. Pobrano z: fi le:///c:/Users/wsb/Desktop/133-3939-1-PB.pdf (26.12.2015).