Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing

Autorzy: Agnieszka Gajewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: Doris Lessing historia wirtualna historia kontrfaktyczna pierwsza wojna światowa pacyfizm
Rok wydania:2014
Liczba stron:11 (39-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zinterpretowano ostatnią publikację Doris Lessing Alfred i Emily – patchworkowy utwór, na który składają się fragmenty definicji słownikowych i encyklopedycznych, wybrane cytaty z utworów literackich, a także wspomnienie o bracie pisarki. Zasadniczo książka ta dzieli się na dwie części. Pierwszą tworzy zmyślona biografia rodziców, drugą – wspomnienia o nich i o życiu w buszu, które uzupełniają część pierwszą o fakty historyczne i momenty przełomowe dla całej rodziny. Budując alternatywną opowieść o rodzicach, Lessing tworzy auto/biografię kontrfaktyczną, ponieważ eliminuje z życia rodziców jeden fakt historyczny, który znacząco wpłynął na ich życie i naznaczył ich los bolesnymi stratami. Skupiając się właśnie na roku 1914, Lessing testuje tym samym pomysły Nialla Fergusona, czołowego brytyjskiego twórcy historii wirtualnej, który przeciwstawia się marksistowskiemu widzeniu historiozofii i wskazuje na przypadkowość dziejów świata.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.The article presents an interpretation of Doris Lessing’s last novel Alfred and Emily – a patchwork
2.created from fragments of dictionary definitions and encyclopaedic entries, a selection of literary
3.quotes and a memoir about the writer’s brother. Broadly, the book is divided into two parts:
4.the first part is a fictitious biography of the author’s parents, whereas the second part contains
5.memories about them and their life in the bush. The second one supplements the first part with
6.historical facts and critical moments from the family’s life. By constructing an alternative story
7.about her parents, Lessing creates a counterfactual auto/biography by eliminating one historical
8.fact which had impact on their lives and brought painful losses. By focusing precisely on the
9.year 1914, Lessing tests ideas put forward by the British virtual history champion Niall Ferguson,
10.who, contrary to Marxist historiosophy, postulates that the history of the world is contingent.