Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
„Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy

Autorzy: Arleta Galant
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: historia literatury polskiej Papusza Jerzy Ficowski biografistyka film etnografia reportaż polscy Cyganie
Rok wydania:2014
Liczba stron:20 (175-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka artykułu analizuje trzy biograficzne opowieści o cygańskiej poetce Bronisławie Wajs – Papuszy: Demony cudzego strachu Jerzego Ficowskiego, reportaż Angeliki Kuźniak oraz film Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego. Każda z wybranych do analizy narracji stanowi zbiór wątków i problemów związanych z antropologicznymi, społecznymi, tożsamościowymi strategiami i pułapkami biografistyki, a zarazem podejmuje niejednorodną problematykę dotyczącą związków życia i twórczości Papuszy z politycznymi i społecznymi kontekstami biografii autorki Pieśni mówionych. Dla Jerzego Ficowskiego centralnym zagadnieniem w rekonstrukcji historii życia Bronisławy Wajs pozostaje tragizm postaci poetki, w reportażu Angeliki Kuźniak kluczowe okazują się kwestie biografii i społecznej przemocy, w filmowej opowieści o Papuszy z kolei powracają zagadnienia cygańskiej pamięci, utraty i inności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dąbrowski Roman, „I Cygan może być poczciwy”. O sentymentalnej postaci Cygana w polskim oświeceniu.
2.W: Etniczność, tożsamość, literatura. Zbiór studiów, red. Paweł Bukowiec, Dorota Siwor,
3.Universitas, Kraków 2010.
4.Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2013.
5.Hastrup Kristen, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tłum. Ewa Klekot, Wydawnictwo
6.Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
7.Kledzik Emilia, Recording an Oral Message. Jerzy Ficowski and Papusza’s Poetic Project in the Postcolonial
8.Perspective, „Rocznik Komparatystyczny” 2013, nr 4.
9.Kuźniak Angelika, Papusza, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
10.Machowska Magdalena, Bronisława Wajs – Papusza. Między biografią a legendą, Zakład Wydawniczy
11.Nomos, Kraków 2011.
12.Mróz Lech, Niepamięć nie jest zapominaniem. Cyganie-Romowie a holocaust, „Dialog-Pheniben”
13.2002, nr 1–2.
14.Ong Walter Jackson, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. i wstęp Józef Japola,
15.Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992.
16.Rodak Paweł, O biografiach tych, którzy nie mają biografii. W: Biografia, historiografia dawniej i dziś.
17.Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, red. Ryszard Kasperowicz, Elżbieta Wolicka, Towarzystwo
18.Naukowe KUL, Lublin 2005.
19.Romka pyta Żyda o Zagładę. Z Konstantym Gebeltem rozmawia Jolanta Talewicz-Kwiatkowska, „Dialog-
20.Pheniben” 2011, nr 2.
21.Tokarska-Bakir Joanna, Malinowski, czyli paradoks kłamcy, „Res Publica Nowa” 2002, nr 1.