Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.1.16-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (16) 2021
Rzeczy osierocone, czyli autobiografizm przemilczany Rzeczy, których nie wyrzuciłem

Autorzy: MATEUSZ ADAM MICHALSKI ORCID
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: autobiografia autobiografizm przemilczany psychoanaliza żałoba utrata rzeczy
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:11 (195-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest analizą i interpretacją Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy pod kątem ich autobiograficznego charakteru. Skupia się na dominującej w dziele autobiograficznej postawie wyzwania, które objawia się w lukach i niedopowiedzeniach. Ponadto porusza problematykę żałoby, utraty, nieobecności, pamięci oraz tego, co po nas pozostanie – rzeczy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodei, Remo. O życiu rzeczy. Tłum. Alicja Bielak, Łódź: Przypis, 2016.
2.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Uni¬versitas, 2020.
3.Freud, Zygmunt. „Żałoba i melancholia”. W: tegoż, Psychologia nieświadomości. Tłum. Robert Reszke, 145–160. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2007.
4.Heidegger, Martin. Bycie i czas. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
5.Jung, Carl Gustav. Archetypy i nieświadomość zbiorowa. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydaw¬nictwo KR, 2016.
6.Kübler-Ross, Elisabeth. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Tłum. Irena Doleżal-Nowicka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1979.
7.LaCapra, Dominick. „Trauma, nieobecność, utrata”. Tłum. Katarzyna Bojarska. W: Antologia stu¬diów nad traumą, red. Tomasz Łysak, 59–107. Kraków: Universitas, 2015.
8.Lyotard, Jean-François. „Wzniosłość i awangarda”. Tłum. Marek Bieńczyk. Teksty Drugie 2/3 (1996), 38/39: 173–189.
9.Magnone, Lena. „Psychoanaliza i autoterapia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficz¬nych”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 2 (2019), 13: 31–39. Dostęp 9.03.2021. DOI: 10.18276/au.2019.2.13-03.
10.Markowski, Michał Paweł. „Jacques Derrida: mowa żałoby”. W: Derrida/Adirred, red. Danuta Ulicka, Łukasz Wróbel, 27–52. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.
11.Martuszewska, Anna. „Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii doty¬czących milczenia i przemilczenia”. Pamiętnik Literacki 2 (1986), 77: 5–26.
12.Michalski, Maciej. „Literature of Absence and the Experience of Evil (Container by Marek Bień¬czyk, Is Not by Mariusz Szczygieł and Things I Didn’t Throw Out by Marcin Wicha)”. The Polish Journal of Aesthetics 56 (2020): 101–117. Dostęp 6.03.2021.
13.Olsen, Bjørnar. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Tłum. Bożena Shallcross. Warszawa: Nowa Humanistyka, 2013.
14.Płuciennik, Jarosław. Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kraków: Universitas, 2000.
15.Ricoeur, Paul. Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum. Janusz Margański. Kraków: Universitas, 2006.
16.Sadzik, Piotr. „Żałoba (cz. 1) – (według) Derridy”. Mała Kultura Współczesna, 21.11.2012. Dostęp 2.03.2021. https://malakulturawspolczesna.org/2012/11/21/piotr-sadzik-zaloba-cz-1-wedlug¬-derridy/#przypis-12.
17.Viorst, Judith. To, co musimy utracić, czyli miłość, złudzenia, zależności, niemożliwe do spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać. Tłum. Aleksander Gomola. Warszawa: Zwierciadło, 2020.
18.Wicha, Marcin. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Kraków: Karakter, 2017.