Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.2.13-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (13) 2019
Psychoanaliza i autobiografia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficznych

Autorzy: LENA MAGNONE ORCID
CEMS, New York University
Słowa kluczowe: psychoanaliza autobiografia wspomnienia pokrywcze
Rok wydania:2019
Liczba stron:9 (31-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia trzy główne rodzaje związków psychoanalizy i autobiografii. Psychoanaliza zdefiniowana zostaje jako praktyka autobiograficzna, która stała się nauką. Autobiografia to także najważniejsza psychoanalityczna technika terapeutyczna. W świetle teorii Freuda można ją również rozumieć w kategoriach wspomnienia pokrywczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anzieu, Didier. L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse. Paris: PUF, 1975.
2.Derrida, Jacques. La carte postale de Socrate à Freud et au-delà. Paris: Flammarion, 1980.
3.Derrida, Jacques. Gorączka archiwum. Impresja freudowska. Tłum. Jakub Momro. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2016.
4.Ellmann, Maud. „Psychoanalysis and autobiography”. W: A History of English Autobiography, red. Adam Smith, 313–328. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
5.Freud, Sigmund. „Fragment analizy pewnej histerii”. W: tegoż, Histeria i lęk. Tłum. Robert Reszke, 71–165. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2001.
6.Freud, Sigmund. „Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa”. W: tegoż, Sztuki plastyczne i literatura. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2009.
7.Freud, Sigmund. „Nowy cykl wykładów ze wstępu do psychoanalizy”. W: tegoż, Wykłady. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2010.
8.Freud, Sigmund. „Psychoanalityczne uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi”. W: tegoż, Charakter a erotyka. Tłum. Robert Reszke, 105–167. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1996.
9.Freud, Sigmund. „Screen memories”. W: Sigmund Freud, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, red. James Strachey, 299–322. Vol. 3. London: The Hogarth Press.
10.Freud, Sigmund. „Wspomnienie z dzieciństwa ze Zmyślenia i prawdy”. W: tegoż, Sztuki plastyczne i literatura. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2009.
11.Freud, Sigmund. „Z historii nerwicy dziecięcej”. W: tegoż, Dwie nerwice dziecięce. Tłum. R. Reszke, 99–197. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.
12.H.D., Tribute to Freud. Boston: D.R. Godine, 1974.
13.Magnone, Lena. Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. Kraków: Universitas, 2016.
14.Mahony, Patrick. Cries of the Wolf-Man. New York: International Universities Press, 1984.
15.Neyraut, Michel. „De l’autobiographie”. W: L’Autobiographie. VIes rencontres psychanalytiques d’Aix-en-Provence, 1987, red. Michel Neyraut, Jean-Bertrand Pontalis, Philippe Lejeune, Sophie de
16.Mijolla-Mellor, Pierre Schaeffer, John E. Jackson, 7–47. Paris: Les Belles Lettres, 1988.
17.Saunders, Max. Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction, and the Forms of Modern Literature. Oxford: Oxford University Press, 2010.
18.Schreber, Daniel Paul. Pamiętniki nerwowo chorego wraz z suplementami i aneksem dotyczącym kwestii, w jakich warunkach osobę uznaną za psychiczne chorą można trzymać w zakładzie leczniczym wbrew jej zadeklarowanej woli. Tłum. Renata Darda-Staab. Kraków: Libron, 2006.
19.The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887–1904, red. Jeffrey Moussaieff Masson. Cambridge: Harvard University Press, 1985.
20.The Wolf-Man by the Wolf-Man, red. Mulier Gardiner. New York: Basic Books, 1971.
21.Todd, Jane M. Autobiographics in Freud and Derrida. London: Routledge, 1990.
22.Verene, Donald Ph. The new art of autobiography: an essay on the Life of Giambattista Vico, written by himself. Oxford: Oxford University Press, 1991.