Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Piotr Zaremba i generacja 1910

Autorzy: Jakub Telec
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Piotr Zaremba Józef Kisielewski autobiografia pokolenie 1910 Szczecin
Rok wydania:2014
Liczba stron:12 (165-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor skrótowo opisuje relacje pomiędzy koncepcją pokolenia (szczególnie pokolenia literackiego) w naukach społecznych a tzw. pokoleniem 1910 – grupą polskich pisarzy, wśród których znajdowali się m.in. Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski czy Jerzy Putrament. Choć nie daje się odnaleźć poetyki wspólnej dla wszystkich członków generacji 1910, autor wskazuje – za Teresą Walas i Martą Wyką – dwa traumatyczne doświadczenia, które wszyscy urodzeni około pierwszej dekady XX wieku podzielają – katastrofizm „społeczny”, wywołany przez ekonomiczną i polityczną rzeczywistość międzywojnia oraz tragiczne doświadczenie wojenne. Obydwa te przeżycia są obecne w biografii Piotra Zaremby, urbanisty i pierwszego prezydenta powojennego Szczecina. Co jednak zaskakuje, bardzo trudno jest odnaleźć w jego autobiograficznym dorobku bezpośrednie odniesienia do członków generacji 1910. Jest tylko jeden znaczący wyjątek – Józef Kisielewski, polski reporter i pisarz, którego Zaremba wspomina w swoich tekstach kilkukrotnie. Autor, na przykładzie Ziemia gromadzi prochy, najważniejszej książki Kisielewskiego, wskazuje polityczne i ideologiczne wątki, które widoczne są w jego poglądach na historię Pomorza oraz pełnią ważną rolę w jego politycznych decyzjach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman Zygmunt, Sztuka życia, przeł. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
2.Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, red. Dorota Kozicka, Tomasz Cieślak-Sokołowski, Universitas,
3.Kraków 2011.
4.Kisielewski Józef, Ziemia gromadzi prochy, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990.
5.Shore Marci, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem,
6.przeł. Marcin Szuster, Świat Książki, Warszawa 2012.
7.Zaremba Piotr, Dziennik 1945, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 1996.
8.Zaremba Piotr, Walka o polski Szczecin, Ossolineum, Wrocław 1986.
9.Zaremba Piotr, Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945–1950, Wydawnictwo Poznańskie, wyd. II,
10.Poznań 1980.