Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Dojrzewanie do siebie przez autobiografię

Autorzy: Joanna Bierejszyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autobiografia interdyscyplinarność psychologia rozwojowa tożsamość literaturoznawstwo
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (115-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst stanowi analizę zbioru scenariuszy warsztatów biograficznych autorstwa Kamili Lasocińskiej i Joanny K. Wawrzyniak Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Autorka zwraca uwagę na interdyscyplinarny charakter tomu i zadaje pytanie o miejsce literaturoznawstwa w publikacjach mających praktyczne zastosowanie w edukacji biograficznej. Tworzenie autonarracji, jako metoda wspomagania rozwoju nie tylko osób starszych, znajduje uzasadnienie w socjologii, psychologii oraz – najbliższej autorkom zbioru – pedagogice. Autorka sugeruje jednak, że wykorzystanie narzędzi literaturoznawczych i świadomość roli, jaką odgrywa autobiografia we współczesnej nauce o literaturze, może okazać się wartościowym uzupełnieniem propozycji płynących z nauk społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas,
2.Kraków 2004.
3.Draaisma Douwe, Dlaczego życia płynie szybciej, gdy się starzejemy. O pamięci autobiograficznej,
4.PIW, Warszawa 2006.
5.Giddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
6.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
7.Lasocińska Kamila, Wawrzyniak Joanna K., Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze warsztatów
8.biograficznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013.
9.Madejski Jerzy, Bielas-Gołubowska Urszula, Wolska Beata M., Z kuchni, Muzeum Narodowe w Szczecinie,
10.Szczecin 2013.
11.Rodak Paweł, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Wydawnictwa
12.Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
13.Salecl Renata, Tyrania wyboru, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
14.Spitzer Manfred, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Dobra
15.Literatura, Słupsk 2013.